שלטון הרשע באי חרץ פסק-דין מוות על שארית הפליטה

כרוזים
פורסם בתאריך:
כ' אב התש"ד, 9 באוגוסט 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 66-68
נושאים:
מחתרות - המנדט הבריטי. אישים - משה שרת. מורשת ישראל - שואה. ריכוז האומה - שיבת ציון
בגין טוען שרבים מיהודי הונגריה היו יכולים להנצל אם השלטון היה פועל בזמן וקולט את היהודים שיכלו לצאת מהונגריה.