שכונת חסידוף

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב שבט התש"ט, 11 בפבואר 1949
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, לח"י. מדינות - בריטניה. תפוצות - הסוכנות היהודית
בגין מביא מזכרונותיו מתקופת המרד כאשר שהה נשכונת חסידוף בפ"ת עם משפחתו תחת זהות בדויה כמשפחת פליטים פולניים והוא כאחד שלומד להיות עו"ד .בגין מספר על הווי החיים בשכונה ומספר בין היתר על ישיבות מטה האצ"ל בשכונה ועל חיפושי הבולשת הבריטית בשכונה שלא העלו דבר.