שיתוק הרכבות בלילה וביום

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' חשון התש"ז, 1 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 290
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי, פעולת חבלה
בכרוז זה מזהיר האצ"ל את הציבור לא לנסוע ברכבת בשל פעולותיה של המחתרת על קווי הרכבת כדי למנוע העברת סחורה ונשקים בריטיים.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 שיתוק הרכבות בלילה וביום

אזהרה

בעקבות ההתקפות של חיילי המחתרת העברית, הוכרח שלטון הדכוי הבריטי לבטל את תנועת הרכבות בשעות הלילה, אך הוא מוסיף להשתמש בהן, לצרכיו ולהעברת יחידות צבא וציוד מלחמתי, בשעות היום.

לפיכך הרינו מודיעים:

גם בשעות היום עלולה כל רכבת, שתעבור בקווים הראשיים, פרט לקווים חיפה-צמח וחיפה-קרית-מוצקין, לרדת מן הפסים.

ניתנת, איפוא, אזהרה לציבור האזרחי, העברי והערבי, לבלי לנסוע ברכבות בקווים שיותקפו, כי סכנת נפשות היא.

האזהרה המוקדמת ניתנת, כדי למנוע קרבנות בקרב האוכלוסיה האזרחית. קוראי האזהרה מתבקשים למסור את תכנה למספר גדול ככל האפשר של שכניהם ומכריהם העברים והערבים.

חשון תש"ז, נובמבר 1946.

הארגון הצבאי הלאומי