שיקול טקטי ואיסטרטגי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' טבת התשט"ז, 16 בדצמבר 1955
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
אישים - אבא אבן, דוד בן-גוריון. מדינות - ארה"ב, ברית המועצות (רוסיה), מצרים, סוריה. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-או"ם, יחסי ישראל-ארה"ב. בטחון - הבלגה, מרוץ חמוש, פעולות תגמול, צבא
במאמר זה בגין מתייחס לפעולת כנרת נגד הסורים. בגין טוען כי מבחינה טקטית פעולה זו היתה רצויה שכן אין להשלים עם הפרעות התנועה החופשית של אזרחי ישראל ביבשה ,בים ובאויר. אך יחד עם זאת בגין קובע כי על ישראל להסתכל יותר בחזית הרחבה מבחינה אסטרטגית שכן מבחינה זו פעולת כנרת לא היתה רצויה. שכן ישראל עלולה לקלקל את סיכוייה לקבל את הנשק שהיא זקוקה לו מארה"ב. בגין טוען על אף זאת כי זה לא כ"כ קריטי שכן לדעתו לא היה לישראל כל סיכוי לקבל את הנשק מארה"ב.בגין מביע את דאגתו מההחלטות שמקבל בן –גוריון לנוכח המצב .בגין טוען כי למבצע כנרת אין כל שיקול אסטרטגי גם בגלל שהחזית האמיתית היא בדרום ושם צריך לפעול למען שיחרורה של עזה.