שינוי יסודי במשטר יבטיח שלום למדינה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' תמוז התשי"ג, 22 ביוני 1953
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מדיניות חוץ - דיפלומטיה. בטחון - פעולות תגמול
דיווח על נאומו של בגין בהרצליה, המתייחס לנושאי בטחון, מדיניות ודיפלומטיה