שינויים בעולם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה טבת התשי"ח, 17 בינואר 1958
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדינות - ארה"ב, ברית המועצות (רוסיה), צרפת. מדיניות חוץ - המלחמה הקרה, יסודות מדיניות החוץ. חירות האדם - חירות הפרט, חירות כלכלית. משפט - צדק. השקפות חיים - קומוניסטים. כלכלה - שוק חופשי
במאמר זה מדבר בגין על מרוץ החימוש בין ארה"ב לברה"מ וכן מבחין בין שני סוגים של צורות שלטון. הסוג האחד הוא שלטון בו המדינה היא מדינה מפקירה חברתית. זוהי צורת שלטון שבה אדם אחד ישתלט על המדינה ויבטל את כל מה שערב לחרות האדם ולזכויותיו. מדינה כזו מפקירה את האדם לרעב ולבטלה. הסוג השני הוא שלטון של מדינה מעבידה חברתית. זוהי מדינה שנוטלת מידי אזרחיה את כל מקורות הפרנסה ומרכזת אותם בידי קבוצת אנשים אשר משתלטת על מקורות הפרנסה, מעבידה ומרעיבה את אזרחיה. זוהי למעשה מדינה קומוניסטית. בגין מציע סוג נוסף של שלטון בו דוגלת "חרות" הנקרא מדינה סומכת. מדינה כזו היא מדינה המתבססת על חרות וצדק ודואגת לאזרח, הדואג לביסוסה של המדינה. בגין מתאר את השינוי החל בהגדרתן של תפיסות עולם שונות ושל המושגים "ימין" ו"שמאל", את האבסורד הקיים בקישור הליברליזם לקומוניזם ואת היותו של גוש השמאל מיושן מחשבתית, אשר גורלו- כישלון.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים