,,שיטותיו של מפקד האצל תרמו להפיכת ישראל לאומה בת חורין (זוטות ממסע גדול)

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ח טבת התשכ"א, 6 בינואר 1961
מתוך:
עמוד 2
נושא:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, סזון, פעולת חבלה, תנועת המרי
העיתון מדווח על ראיון שנתן בגין לטלוויזיה האמריקאית. בהתייחסו של בגין לסכסוך בין האצ"ל להגנה טען בגין כי בלי מרד צבאי המדינה לא היתה מעולם קמה. בגין העלה על נס את פועלם של אנשי האצ"ל אך טען כי הוא מביע הערכה גם לאנשי ההגנה והלח"י. בהתייחסו של בגין לפרשת דיר יאסין ציין בגין כי ניתנה אזהרה לתושבים לעזוב את המקום לפני פעולת אנשי האצ"ל. בגין ציין עוד כי למרות תוצאותיה של הטרגדיה בדיר יאסין הפעולה היתה בלתי נמנעת.