שיטה ומהות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' שבט התשי"ח, 10 בפבואר 1958
מתוך:
P20-269, עמוד 1 בחרות
נושאים:
ממשל - דמוקרטיה, שיטת בחירות. מפלגות - הציונים הכלליים, מפא"י. כלכלה - יחסי מפרנס-שליט. תיקון החברה - שחיתות
במאמר זה בגין יוצא נגד נסיונותיה של מפא"י לשנות את שיטת הבחירות לבחירות אזוריות. בגין טוען שהעלאת הנושא שוב ושוב ע"י מפא"י נועדה להבטיח את חוזקה למרות ירידת מעמדה בציבור וליצור 'רוב-מיעוטי', שלא ניתן לכנותו דמוקרטי. כמו כן בגין טוען שחופש בחירה שלם לא יתקיים כל עוד פרנסתו של אדם תלויה בהשקפתו, וכן כל עוד מפלגה אחת משתמשת במשאבי המדינה לצרכיה. מאמר שנמצא באכיון האישי של מנחם בגין, בכתב ידו, פורסם ב'חרות' כמאמר מערכת (בשערי חרות) ללא חתימה.