רמייה גרמנית ואליבי ישראלי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג תמוז התשכ"ג, 5 ביולי 1963
מתוך:
3
נושאים:
מדינות - גרמניה. אישים - דוד בן-גוריון. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-גרמניה
במאמר זה דן בגין באי-חקיקת החוק בפרלמנט הגרמני האוסר על מדענים גרמניים לפעול במצרים בניגוד להבטחת הגרמנים שהם כן יחוקקו חוק זה. בגין יוצא נגד התרפסותה של ממשלת ישראל כלפי הגרמנים ועצימת העיניים של הממשלה נוכח תירוצי הגרמנים באי- חקיקת החוק נגד המדענים הגרמניים הפועלים במצרים