רוח הנבואה הבריטית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז חשון התש"ז, 10 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 286.
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. מדינות - בריטניה
בכרוז זה בגין טוען כי העיתונים הבריטים לא חידשו דבר כשהודיעו שהאצ"ל הרחיב את מאבקו כנגד הבריטים מכיוון שהמחתרת הביעה את שאיפתה להגדלת היקף מלחמתה בבריטים זמן רב קודם.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 רוח הנבואה הבריטית

קראנו את הידיעות הסנסציוניות של עתוני לונדון על הרחבת המלחמה של המחתרת העברית - וצחקנו. העתונים הבריטיים העמידו פנים של מגלי סודות ונביאים. נודע להם, כי המטה הראשי של המחתרת החליט להתקיף את בריטניה, לא רק בארץ ישראל אלא גם ברחבי העולם ואולי אפילו באנגליה גופא. מידיעות אלו מתקבל הרושם כי כתבם של העתונים המתנבאים השתתף ממש בישיבת המטה ההיסטורית. סודות נוראים. והבריטים גילו אותם.

כל זה גובל בפארסה. זה למעלה משנה שאנו תובעים בפומבי להרחיב את מלחמתנו נגד בריטניה ולהפוך אותה למלחמה עולמית, מאחר שמלחמת הבריטים בעמנו היא מלחמה עולמית. כמעט בכל עתון ובכל שידור שלנו הודענו וחזרנו, כי הכה נכה באויב בכל מקום שאליו תגיע ידנו. והנה פתאום ידיעות מרעישות על החלטות סודיות של הארגון הצבאי הלאומי.

אנו מאחלים לרשת הריגול הבריטי, שיצליח תמיד לגלות "סודות" כאלה.