ראש מפא"י הכחיש?

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז טבת התשט"ז, 1 בינואר 1956
מתוך:
P20-275
נושא:
שונות - כתב-יד
תאריך מדוייק לא ברור