קריאה למרי אזרחי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אב התש"ז, 27 ביולי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 226-227
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי, עליה בלתי לגאלית
בשידור זה של קול ציון הלוחמת בגין טוען כי בקרב העם יש כעס רב על הבריטים ושרבים מהם רוצים להילחם בשלטון הזר. כל המתנגדים לשלטון הבריטים יכולים להצטרף להילחם מכיוון שיש יותר מדרך לחימה אחת וניתן להיאבק בבריטים גם באמצעות מרי אזרחי.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 קריאה למרי אזרחי

סערת הרוחות, שעברה בקרב העם מול הפשע של גרוש אחים ומול מרחץ הדמים שנערך בקרבם על-ידי הפיראטים הנאצו-בריטיים - יכלה להביא לידי מלחמת תנופה המונית נגד המשעבד האכזרי. ההמונים רוצים להלחם; ההמונים מוכנים להלחם. הם יודעים, כי לא כולם מסוגלים לבצע התקפות צבאיות; אך הם יודעים, כי כל אחד ואחת מבני הארץ ובנותיה יכול להכות באויב על-ידי התנגדות כוללת ומתמדת לשלטונו.

לא לשלם מסים לשלטון הדמים, שבעזרתם הוא מגרש את אחינו ומחזיקם במחנות רכוז בנכר - זוהי מלחמה.

לא ללכת ל"בתי הדין" הנאצו-בריטיים המאשרים את הגרוש ואת הרצח כפעולות "חוקיות" - זוהי מלחמה.

להקים בתי דין עבריים - זוהי מלחמה.

לנתק כל קשר בין מוסדות עבריים לבין שלטונות הכבוש-זוהי מלחמה. 

לא להכיר ולקיים באופן שיטתי את אי-ההכרה, בחוקיותם של "חוקי" המשעבד ופקודותיו - זוהי מלחמה.

תחת דגל המלחמה הכוללת יתלכדו המונים ויתאחדו הכוחות הלוחמים. עם דגל המלחמה הזאת נצא למרחב, נזכה לעזרת העמים שוחרי החופש ונגיע, אחרי קרבנות וסבל בלתי נמנעים, למיגורו של שלטון האימים הנאצו-בריטי.

אם המנהיגות הכושלת אינה מסוגלת, על אף פטפוטיה המפוצצים, לארגן את האומה למלחמת תנופה המונית, חובה עליה לעשות את השרות היחידי שהיא עודנה מסוגלת לעשות: להסתלק.