קריאה אל הנוער הלומד

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אלול התש"ד, 1 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 109-110
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. לאומיות - לאום יהודי (ציונות). חינוך - נוער
בגין קורא לתלמידים להפסיק את לימודיהם האדישים לקורות עמם באירופה, ולעתיד מולדתם, ולצאת להלחם ולעזור בקרב. המאמר התפרסם בחוברת מ-1944, ללא תאריך מדויק.