קרב יפו – פקודת יום

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב ניסן התש"ח, 1 במאי 1948
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 318-319
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, כיבוש יפו. שונות - הספד
בפקודת יום זו אשר נמסרה לחיילי המחתרת מפקד האצ"ל טוען שכיבוש יפו הוא גדול מבצעי המחתרת ומספיד את חיילי המחתרת אשר נפלו במבצע כדי להגן על אחיהם, תושבי תל אביב. פקודת יום זו פורסמה בתחילת חודש מאי 1948.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

קרב יפו

פקודת-יום

רבים הם מבצעי הקרב של המעמד, מבצעים, שהדהימו את העולם, מבצעים שהכריחו את המשעבד הבריטי לוותר על שלטונו בארצנו, מבצעים, שהיו למורי דרך לאחרים ופלסו בפני העם את נתיב הגאולה והחרות. אולם אין ספק, שהגדול במבצעינו הקרביים היא ההתקפה על יפו הפורעת. התקפה זו לא נסתיימה בכבושה של מנשיה והנפת דגלנו על מסגדה הפורע. התקפה משולבת זו הביאה לחסולו של הבסיס העיקרי להתקפות ערביות על תל-אביב וסביבתה. התקפה זו רסקה את החזית הערבית במקומה הרגיש ביותר. הכנופיות ביפו גופא הוכו שוק על ירך. הן נסו בבהלה וחוסלו כליל.

המוני העם רק עתה מתחילים להעריך את גודל המבצע שלנו ואת חשיבותו האיסטרטגית במערכה הכללית. הערכה זו תלך ותגבר מפרספקטיבה היסטורית. הפלוגות שהשתתפו בהסתערות על יפו עוד תיקראנה: "משחררי תל-אביב". ותל-אביב כולה עוד תשתחווה בפני קברותיהם של אחינו שנפלו בקרב ההיסטורי הזה.

הכרתי ניתנת בזה לכל המפקדים והחיילים שביצעו, מתוך גבורה והקרבה עצמית, את המשימה הגדולה. גונדר יפתח שתכנן את ההתקפה והוביל את הפלוגות לקרב הוכיח שוב את כל כשרונו העצום כמפקד קרבי. המעמד כולו מתגאה בגונדר יפתח - אחד מגדולי המפקדים העברים בדורנו.

מלבד חיילי החזית, מלבד החבלנים-המתפרצים, מלבד הכובשים עשו גדולות הרגמים שלנו, המאומנים להפליא שעשו את מלאכתם מתוך מאמץ פיסי עליון ולעתים בתוך אש הפגזים של האויב. עבודה יעילה וחשובה ביותר עשו אנשי השרותים. לא היה גבול להקרבה העצמית של אנשי השרות הרפואי שפעלו בקוו האש הראשון מתוך מסירות יוצאת מן הכלל. שרות הקשר הטלפוני, שרות האספקה, הנשקים וכל שאר השרותים, שבלעדיהם אין החייל בחזית יכול למלא את תפקידו.

ומעל הכל, נזכור את אחינו, שנפלו בקרב. שלשים מפקדים וחיילים נפלו במערכה על יפו. ובין החללים, טובי מפקדינו וחיילינו, עליהם נתאבל עד תום חיינו. נזכרם ונקדש את שמם במלחמת השחרור והכבוש.

חיילים, לזכר חללי הקרב ההיסטורי על יפו -

גונדר עוזי          ראש קבוצה אבינדב    החייל נתן

גונדר אהוד         ראש קבוצה אהרן      החייל אריאל

גונדר יהושע        ראש קבוצה אבינרי     החייל אברהם

סמל א' גד          ראש קבוצה בניהו      החייל אריה

סמל א' צדוק        ראש קבוצה זרובבל    החייל דוד

סמל דב            ראש קבוצה חננאל     החייל חיים

סמל מנחם          סגן גלעדי             החייל יצחק

מל עמיקם          החייל אברהם          החייל יעקב

סמל יצחק          החייל עמנואל         החיילת ציונה

סמל עמיעז         החייל שמואל

-שלושת רגעי דומיה!

א' אייר תש"ח

המפקד והמפקדה