קיום האזהרה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א אב התש"ז, 28 ביולי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 228-229
בכרוז זה מודיע האצ"ל את הפשעים אשר ביצעו שני הסמלים הבריטים שנעצרו על ידי הארגון ועל סמך פשעים אלו הם נידונים לתלייה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 קיום האזהרה

בית-הדין של הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל

הודעה

שני המרגלים הבריטיים מרטין ופרייס, שנמצאו במאסר במחתרת מיום ה-12 ביולי 1947, הועמדו לדין לאחר סיום החקירה של פעילותם הפלילית האנטי-עברית.

מרטין ופרייס נאשמו בפשעים אלה:

א' - בכניסה בלתי חוקית לארץ מולדתנו.

ב' - בהשתייכות לארגון בריטי פלילי-טירוריסטי הידוע בשם "צבא הכבוש הבריטי בארץ-ישראל" והאחראי:

לשלילת זכות החיים מאת עמנו,

למעשי דכוי אכזריים,

לענויים,

לרציחת אנשים, נשים וטף,

לרציחת שבויי מלחמה,

לרציחת שבויים פצועים,

ולגירוש אזרחים עברים מארצם ומולדתם.

ג' - בהחזקה בלתי חוקית של נשק, הנועד להשליט את הדכוי והעריצות.

ד' - רגול אנטי-יהודי, תוך התחפשות במדי אזרח.

ה' - התנכלות מכוונת למחתרת העברית, חייליה, בסיסיה ונשקה - נשק החופש.

בית הדין מצא את השניים חייבים בכל האשמות ודן אותם למיתה בתלייה בצואר עד שתצא נשמתם.

בקשת הנידונים לחנינה - נדחתה.

פסק-הדין הוצא לפועל.

a

תלייתם של שני המרגלים הבריטיים איננה מעשה תגמול לרציחתם של שבויי המלחמה העברית. זוהי פעולה משפטית רגילה של בית-הדין של המחתרת, ששפט וישפוט את הפושעים הנמנים על צבא הכיבוש הנאצו-בריטי הפלילי.

את דמם של שבויי המלחמה שנרצחו ננקום בפעולות המלחמה נגד האויב, במהלומות שנוריד על ראשו.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ ישראל