קול אמריקה הנוצרית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א אייר התש"ז, 1 במאי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 78-79
נושאים:
מורשת ישראל - אנטישמיות. מדינות - ארה"ב. מחתרות - המנדט הבריטי. לאומיות - לאומיות
בכרוז זה טוען בגין כי עמדת מנהיגי היישוב, שהמלחמה שמנהלת המחתרת כנגד הבריטים מסיתה את העמים כנגד יהודי א"י, היא שגויה. כדי להוכיח זאת מובאים ציטוטים מן המכתב אשר נכתב על ידי נשיא הועד הנוצרי למען ארץ ישראל שבו נטען כי המלחמה של המחתרת בבריטים היא מוצדקת כמו מלחמת העצמאות האמריקאית ומלחמת החופש של התנועה הלאומית האירית. כרוז זה פורסם בסביבות חודש מאי 1947.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 קול אמריקה הנוצרית

עד לשעמום חוזרים המסיתים למיניהם על נוסחתם המטמטמת כי "הפורשים הופכים אותנו בעיני העולם הרחב ממאשימים לנאשמים." כדאי, איפוא, להביא הוכחה, - אחת מני רבות - כי אפילו דברי הבלע שהם עצמם, המסיתים מבית, מפיצים בעולם לצד דברי ההשמצה של התעמולה הבריטית, אינם משנים את יחס העולם אל מלחמתנו.

בימים אלה הגיענו הטכסט המלא של המברק, שמר דין אלפנג', מנהיג מדיני ידוע באמריקה, נשיא הועד הנוצרי למען ארץ ישראל, שלח לועידה היוצאת מן הכלל של ההסתדרות הציונית. והנה מה שכתב, בין השאר, מדינאי נוצרי זה:

"הריני קורא לועידה המיוחדת של היהדות האמריקאית לנקוט עמדה מלחמתית ובלתי-פשרנית בקרב למען תחית היהדות, המתנהל עתה בערי ארץ ישראל וכפריה. בתור נוצרי אמריקאי הריני מאושר לומר, כי הנני רואה ביחס הבלתי סבילי של בני ארץ ישראל את אותה הרוח המלחמתית שפעמה בלב הפטריוטים האמריקאיים והניעתם להוציא את חרב ההתנגדות למשטר העריצות הבריטי במושבות אמריקה בשנת 1776.

הגברים והנשים של תנועת ההתנגדות העברית אינם "קיצוניים" יותר מבני המושבות האמריקאיים או ממורדי אירלנד בשנת 1920. הלוחמים האלה הנם גבורי ההיסטוריה של יום המחרת. למעלה הם פועלים יותר ממישהו אחר למיגור האנטישמיות על ידי שהם מציגים לעולם הנוצרי דמות חדשה של יהודי הלוחם למען חרות לאומית.

חרות איננה ענין של הגיון וצדק מופשט. בדרך כלל משיגים, קונים אותה במחיר של יזע ודמעות.

אנו מציעים, איפוא, בכל הכבוד, כי ההתנגדות לעריצות הבריטית בארץ ישראל תימשך באותה רוח וביתר שאת, בימים הקשים העומדים לפנינו. אנו מאמינים כי האמריקאים, בתור נכדי הגבורים של המושבות משנת 1776, יתלכדו כדי לסייע בידי הפטריוטים העברים בארץ ישראל בשעת משבר זו"