קואליציה אינה רוצה בחוקת יסוד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' כסלו התש"י, 23 בנובמבר 1949
מתוך:
עמוד 1,4
נושאים:
משפט - חוקה. ממשל - כנסת
קטעים מנאומו של בגין בכנסת. בקורת על התנהגות הקואליציה בנושא החוקה.