קדושת יחוד הזכרון

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א אייר התשכ"ב, 25 במאי 1962
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, לח"י, ניל"י. מפלגות - רדיפת חרות
מאמר של בגין על כך שנפילתם ותרומתם של לוחמי המחתרות (ובכללם ניל"י), לוחמי הבריגדות והגדודים העבריים אינם מצויינים ביום הזכרון הלאומי. בגין מתייחס גם ליריבות בין הלח"י לאצ"ל במהלך הדברים, אבל עיקר המאמר הוא על כך שיש להכליל את זכרם של כל הלוחמים לשחרור האומה ביום הזכרון הממלכתי ושבוודאי עד אז יש לשמר יום נפרד לזכרון ללוחמי האצ"ל ביום נפילתו של מפקדה דוד רזיאל, כג' באייר.