צערה ותמהונה של הממשלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז שבט התשכ"ד, 31 בינואר 1964
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
ממשל - אופוזיציה, יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, כנסת. אישים - גולדה מאיר. מדינות - גרמניה, מצרים. מדיניות חוץ - דיפלומטיה. מחתרות - המנדט הבריטי. בטחון - מרוץ חמוש
מאמר זה דן בגין בפרשת המדענים הגרמנים במצרים.בגין טוען כי מאז 20/3/63 אין עניין פעילות המדענים הגרמנים במצרים בגדר סוד וכי גרמניה ממשיכה בפעולותיה על אף הכל וכי גרמניה אף הצליחה ב10 החודשים האחרונים לפרק את רוגזה של דעת הקהל העולמית כי היא "רצתה" לחוקק חוק המונע פעילות מדענים גרמנים במצרים אך טענה כי היא לא יכולה לעשות כך מבחינה חוקתית.בגין יוצא נגד עמדת הממשלה שהביעה צער ותמהון על עמדת גרמניה שהיא איננה יכולה לחוקק את החוק בפרלמנט הגרמני.בגין יצא במאמרו גם נגד שרת החוץ שיצאה נגד חידוש המערכה המדינית נגד פעילות המדענים הגרמנים במצרים וטענה כי אין בכך כל טעם .בגין טוען כי יש לחדש את הפעילות המדינית והדיפלומית נגד פועלם של המדענים הגרמנים במצרים.