פרשיות במסכת צביעות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז תמוז התשי"ג, 10 ביולי 1953
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדינות - ארה"ב, צרפת. אישים - דוד בן-גוריון. מפלגות - הציונים הכלליים, מפא"י. זכויות אדם - זכויות הנאשם. חירות האדם - חירות הפרט. כלכלה - יחסי מפרנס-שליט. השקפות חיים - ליברליזם, קומוניזם. חינוך - לימודי ליבה, ערכים בחינוך. תיקון החברה - שחיתות
במאמר זה מדבר בגין על שלושה נושאים שונים שהמשותף להם הוא צביעות . בגין יוצא נגד הקמת הבניין המפואר של הסתדרות העובדים הכללית בכספי הציבור ובכספי המגבית היהודית ברחוב ארלוזורוב .בגין טוען כי בכסף שבוזבז על בניין זה ניתן היה להשתמש למטרות יותר מועילות ובמיוחד נוכח המצב הכלכלי השורר בארץ .בגין יצא נגד דברי רה"מ בן-גוריון שאמר כי אם זה היה תלוי בו בניין ההסתדרות לא היה נבנה בצורה ראוותנית כזו . בגין מאשים את רה"מ בצביעות ומציין כי רה"מ ידע זאת לאורך כל הדרך .בהתייחסו לדברי רה"מ במסיבה של מורים בהם טען כי כל הזרמים בחינוך היו מרמה ובהכנס החוק הממלכתי ייעלמו הזרמים ,טוען בגין כי אלו דברי צביעות כי רבים מחברי מפא"י טוענים כי יוכלו להכניס לחוק הממלכתי חלק מערכי תנועת העבודה הישראלית .פרשיה נוספת בה עוסק בגין היא שתיקתם של אנשי הצה"כ למשפט "המחתרת" שמתקיים בפני בית דין צבאי וזאת לנוכח הגדרת אנשי הצה"כ את עצמם כמפלגה ששמירת ערכי הליברלים והחופש חשובה לה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים