פרדוכסים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד תשרי התשכ"א, 5 באוקטובר 1960
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, דיפלומטיה, יחסי ישראל-או"ם. מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. מדינות - ארה"ב, ברית המועצות (רוסיה). אישים - דוד בן-גוריון, משה שרת, פנחס לבון. בטחון - עסק הביש
במאמר זה מצביע בגין על הפרדוכסים שבהם מצויה ישראל בהצבעותיה באו"ם לאחר שהיא הצהירה כי מדיניותה היא אי הזדהות ונייטרליות ולכן היא נאלצת להיות נטרלית בהצבעותיה כלפי מדינות כמו מצרים. עוד מתייחס בגין במאמר זה לפרשת לבון וטוען כי דבריו של בן-גוריון על כך שהעיתונים משקרים בהתייחסותם לפרשת לבון וכי יש להקים ועדת חקירה בפרשה תמוהים כאשר הוא לא תוקף גם את עיתונו "דבר" שטוען דברים דומים. בגין גם מטיל ספק בדבריו של רה"מ בקשר לסיבות שהביאו להתפטרות שרת.