פרדוכסים לא חגיגיים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשי"ד, 27 בספטמבר 1954
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון, משה סנה. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-או"ם. השקפות חיים - קומוניסטים
במאמר זה יוצא בגין נגד הפקחים הזרים שמוצבים בארץ מטעם האו"ם ואשר אינם תורמים לביטחון המדינה. כמו כן יוצא בגין נגד מדיניות הממשלה שמבליגה לנוכח מעשי הטרור בארץ. בגין מבקר במאמר זה גם את ח"כ סנה (מק"י) אשר מגלה יחס אוהד לברה"מ ומגלה לה נאמנות על פני מדינת ישראל. במאמר זה יוצא בגין גם נגד בן –גוריון שאמר כי הוא מבין לרוחם של שונאי ישראל וכי הם צודקים