פקודת הגנרל ברקר לקצינים ולחיילים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' אב התש"ו, 5 באוגוסט 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 207-208
נושאים:
מורשת ישראל - אנטישמיות. מחתרות - המנדט הבריטי
בכרוז זה מפרסם האצ"ל את הודעת גנרל ברקר לחייליו אשר מעודדת להעניש את היהודים.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

פקודת הגנרל ברקר לקצינים ולחיילים[1])

מיום 26.7.46

לידיעת הציבור

הננו מוסרים לידיעת הציבור העברי, והעולם התרבותי, את התוכן המלא של פקודת היום של המפקד הנאצו-בריטי בארץ-ישראל.

"העדה היהודית בארץ אינה יכולה להשתמט מן האחריות לשורה הארוכה של מעשי זוועה, שהגיעו לשיאם בפיצוץ חלק גדול ממשרדי הממשלה במלון המלך דוד וגרמו אבידות חמורות בחיים. בלי עזרה אקטיבית או פסיבית של הציבור היהודי לקבוצות הטירוריסטים, שביצעו את מעשי הפשע, היו מתגלים - ובזאת נושאים היהודים בארץ בחלק מן האשמה.

אני איתן ברצוני שהם ייענשו וירגישו ברגשות הבוז והגועל שלנו כלפי התנהגותם. אין לנו לתת לעצמנו להימשך אחרי סימפטיה ה צבועה, שהובעה ע"י מנהיגיהם וגופיהם המייצגים, ועל ידי מחאותיהם, שאין הם נושאים באחריות ואינם יכולים לרסן את הטירוריסטים אני חוזר. שאם הציבור היהודי היה באמת רוצה להפסיק את הפשעים, היה יכול לעשות זאת ע"י שיתוף פעולה אתנו. בהתאם לכך החלטתי, שמיום קבלת מכתב זה תקבעו מחוץ לתחום את כל מקומות השעשועים, בתי קפה, מסעדות, חנויות ובתים פרטיים של יהודים. לשום חייל בריטי לא יהיו קשרים עם כל יהודי, ומגע בעניני תפקיד יהיה קצר ככל האפשר ויצטמצם בענין התפקיד עצמו אני מבין, כי אמצעים אלו יטילו קשיים על החיילים, אבל בטוחני שאם מניעי יבוארו להם, הם יבינו את חובתם ויענישו את היהודים באותה צורה שגזע זה שונא ביותר: על ידי שיפגעו בכיסיהם. ויראו להם את רגשות תועבתנו כלפיהם".

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל

ח' מנחם אב תש"ו

 


[1] אצ"ל היה הראשון שהשיג על ידי שירות המודיעין שלו פקודה זו, ופרסמה ברבים. היא עוררה מיד גל של מחאות ברחבי העולם, וביחוד באמריקה. המיסמך, מלבד השורות המקדימות שייך ל"כתביו של הגנרל ברקר, אבל רבה חשיבותו להארת המאורעות הקשורים בהתקפה על מרכז השלטון הבריטי.