פקודת גירוש והודעות

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התש"ז, 13 ביולי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' עמוד 199
נושא:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי, סזון
בשידור זה של קול ציון הלוחמת בגין טוען כי אנשי ההגנה, אשר משתפים פעולה עם הבריטים, נענשו בצדק על ידי חיילי המחתרת בחיפה. אך כעת, ההגנה כדי לשמור על מעמדה ויוקרתה הפיצה שמועות שפקודות הגירוש הבריטיות גרמו לעזיבתם של פעילי האצ"ל אשר הענישו את ההגנה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 פקודת גירוש והודעות

והרי הודעה שניה:

הפורעים הפאשיסטיים מקרב "נאמני הישוב", או "משמר העם", ששברו ידים ורגלים לעשרות אזרחים עבריים, אנשים, נשים וילדים, מעמידים עתה - לאחר שבאו על ענשם בחיפה-פני שליטים עליונים. בהשתמשם בשרות אדוניהם, המשעבדים הנאצו-בריטיים, הם מוציאים "פקודות גרוש". וכדי להציל את ה"פרסטיז'ה" שלהם החלו להפיץ שמועות, כי אלה שקבלו את פקודת הגרוש הנלעגת עזבו את חיפה.

אנו מודיעים בזה, כי, במה שנוגע לחברינו, איש מהם לא עזב ולא יעזוב את חיפה. ואם הפורעים ירימו יד עליהם, נוכיח להם שוב - כפי שהוכחנו פעמיים - כי למקל שתי קצוות. אנו מזהירים את "גבורי" ההכאות היהירים, כי הם שוב יבואו על ענשם. בעמדנו במערכה נגד האויב הנאצו-בריטי, נדע גם להתגונן בפני התקפותיה של המיליציה הפוגרומיסטית של אדולף בווין.