פנייה לועידת מוסקבה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב ניסן התש"ז, 12 באפריל 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 38-39
נושאים:
מדינות - ארה"ב, ברית המועצות (רוסיה), צרפת. משפט - צדק. שלום , הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
בשידור זה של תחנת הרדיו המחתרתית "קול ציון הלוחמת" נמסר תזכיר מפקדת לאצ"ל אל נציגי מדינות בוועידת מוסקבה. בתזכיר טוען מפקד האצ"ל כי בריטניה רומסת את זכויות היהודים וגוזלת מהם את מולדתם. עוד נטען בפנייה זו שהדרך היחידה ליצור שלום וסדר בארץ ישראל היא הוצאת כל הגופים הבריטיים מארץ ישראל והקמת מדינה עברית-דמוקרטית על שטחי ארץ ישראל השלמה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 פנייה לועידת מוסקבה

פנייה זו נמסרה בכתב לנציגיהן הדיפלומטיים של שלש המעצמות[1] לשם העברתה לידיעת הממשלות.

במוסקבה התכנסו נציגיהן של המעצמות המנצחות כדי להקים, כדבריהם, שלום בר-קיימא.

אולם השלום אינו ניתן לחלוקה.

הלכה זו נקבעה דוקא במקום מושבה של הועידה הבין-לאומית הנוכחית והמציאות הוכיחה את צדקתה.

השלום אינו ניתן לחלוקה. גם החופש אינו ניתן לחלוקה.

מיניסטרי החוץ של ארצות-הברית, של ברית-המועצות ושל צרפת חייבים לדעת, כי אין שלום ואין חופש בארץ-ישראל. את השלום מפר צבא הכבוש הבריטי, שהפך את ארצנו לבסיס צבאי ולמחנה דכוי גדול. את החופש ואף את זכות החיים נוטל מאת עמנו שלטון הכבוש הבריטי הבלתי חוקי. ולאור הנסיון של דורנו יש להזכיר לנציגיהן של המעצמות הגדולות, כי המלחמה והשעבוד בארץ-ישראל עלולים לסכן את שלום העולם ואת חופש העמים.

לפיכך הננו קוראים בשם עמנו, הלוחם על חרותו נגד משעבד תקפני ואכזרי, אל מיניסטרי החוץ של ארצות-הברית, של ברית-המועצות ושל צרפת שישימו אל לבם ויעלו על סדר היום של דיוניהם את המצב בארץ-ישראל.

למען השלום והבטחון, למען חופש העמים ולמען הצדק הבין-לאומי, יש להכריח את בריטניה:

א. להוציא את צבא הכבוש הבריטי מארץ-ישראל המערבית והמזרחית.

ב. לבטל את שלטון הכבוש הבריטי הבלתי חוקי, הישיר בארץ-ישראל המערבית והבלתי ישיר בארץ-ישראל המזרחית.

ג. למסור את השלטון על ארץ-ישראל לנציגות דימוקרטית של העם העברי - לממשלה עברית זמנית - שתבצע את מפעל הריפאטריאציה של בני עמנו, השואפים לחזור למולדתם, ותעביר בחירות חפשיות לפרלמנט ולממשלה של ארצנו שייצגו את כל אזרחי הארץ ללא הבדל לאום ודת.

כך תיפתר אחת הבעיות הכאובות ביותר של האנושות כולה; כך יובטחו השלום והקידמה הסוציאלית בארץ-ישראל ובמזרח התיכון; כך יושם קץ למצב הדכוי והמלחמה השורר בארץ היסטורית זו והמסכן את שלום העולם.

בידיכם, נציגי ארצות-הברית, ברית המועצות וצרפת, לעשות זאת. עשו זאת למען אותו שלום בר-קיימא, אשר למען הקמתו נתכנסה ועידת מוסקבה אחרי מלחמת דמים איומה שעלתה לעמנו, נטול העצמאות, בששה מיליון קרבנות.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ ישראל


[1] ארה"ב, רוסיה, צרפת