פירוש מילים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' סיון התש"ה, 1 ביוני 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 225-226
נושאים:
מחתרות - הגנה. לאומיות - לאומיות
בכרוז בגין זה מדבר על הצהרת ארגון ההגנה בכנס הגדול שקיימו בתל אביב.בגין טוען שהחוקים עליהם שומרים ההגנה הם החוקים הבריטים האנטישמים והמדכים,והשלום עליו הם שומרים הוא שלום הספר הלבן.בגין קורא לההגנה ליישם את אמירתם בפועל :"אולם נשבענו שלא נדע שקט כל עוד שערי הארץ יהיו סגורים" ולהצטרף ללחימה בבריטים על מנת לממש את החזון הציוני.אין תאריך מדויק לכרוז.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

פירוש מלים

ב"דבר הנוער החלוצי", שנתקבל באספת נוער גדולה בתל-אביב, נאמר בין היתר:

"אנו קוראים לממשלת הארץ: ידענו אחריות בתקופות הקשות ביותר שעברו עלינו בארץ תחת שלטון המנדט, ידענו להבליג ולשמור על השלום בארץ, אולם נשבענו, שלא נדע שקט, כל עוד שערי הארץ יהיו סגורים".

עתה ילמדונו רבותינו, מנסחי הריזוליציה: מה פרושו של חלקה הראשון ושל חלקה השני? ומה משמעותה של המלה הקטנה "אולם", המקשרת, או המבדילה, ביניהם?

קבעתם, כי במשך כל השנים הללו, עת אורגנו בארץ הפוגרומים וננעלו השערים והושמדו המיליונים ונחקקו החוקים הנירנברגים, הבלגתם, שמרתם על השלום (של הספר הלבן) ולא קמתם נגד שלטון הדכוי. עתה הנכם מצהירים, כי ביחס לשאלת העליה לא תדעו שקט. המלה "אולם", באה לפרש את דבריכם, כי לא תוסיפו עוד להבליג מול השערים הנעולים ותהיו מוכנים להפר את השלום, כדי לפרוץ אותם. אנו מוכנים לברככם על החלטתכם זו, אם כי אנו חושבים אותה למאוחרת. אולם אם זוהי החלטתכם, למה קשרתם את התנהגותכם הקודמת ב"אחריות"? האם תודו, כי התנהגותכם החדשה, העומדת לבוא, תהיה נטולת אחריות? ואם חושבים אתם את ההבלגה לבטוי לאחריות, למה נאמר "אולם".. עת אתם באים להשבע, כי לא "תדעו שקט"?

אלא מאי? אנו מוכנים למחול לכם את כל הסטיות מן ההגיון, הבולטות בהחלטתכם. העיקר שתגשימו את חלקה השני ותוכיחו במעשים, כי אכן קצה נפשכם בתעלוליו של שלטון הדכוי. אז ניפגש לא "במערה", אלא במלחמה, כאחים לנשק.