פיצוץ השגרירות הבריטית ברומא

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב חשון התש"ז, 6 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 278-279
נושאים:
מדינות - איטליה. מחתרות - המנדט הבריטי, פעולת חבלה. תפוצות - הסוכנות היהודית. שלמות המולדת - ירושלים
בכרוז זה בגין מתאר את פעולות המחתרת השונות בארץ ופיצוץ השגרירות הבריטית ברומא. על אף העובדה שחלק מחבריה של הסוכנות היהודית נעצרו, עדיין היא מצדדת בבריטים ומשתפת איתם פעולה כדי לשחרר את נציגיה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 קול ציון הלוחמת

שורת התקפות בארץ

פיצוץ השגרירות הבריטית ברומא

הרינו לשדר הודעה על פעולות הקרב שבוצעו ע"י חיילינו בימים האחרונים בארץ ובחוץ לארץ:

1. - ביום ה' בחשוון בשעה 00.15 התקיפו חיילינו את תחנת הרכבת המרכזית בירושלים, שהיא תחנת מעבר עיקרית לצבאות הכיבוש הבריטיים. על אף הביצורים, ועל אף השמירה המעולה, הוכנסו חומרי הנפץ לתחנה, שנחרבה בעקבות ההתפוצצות בחלקה הרב. קצין משטרה בריטי, שהעיז לנסות לפרק את מנגנוני ההפצצה. שילם בחייו עבור נסיון זה.

2. - ביום ו' בחשון תש"ז התקיפו חיילינו את השגרירות הבריטית בבירת איטליה, ברומא. בנין הצירות נחרב בחלקו העיקרי.

3. - אור לי' חשוון תש"ז הורידו חיילינו רכבת משא בקו לוד- תל-אביב. הקטר הושמד. קרונות ניזוקו. פסים לאורך עשרות מטרים נעקרו.

4. - אור לי"ב חשוון תש"ז הותקפה - בפעם השניה במשך החודש - רכבת הנפט בקו חיפה-קנטרה. הקטר הושמד. קרונות הנפט הוצתו והיו לתבערה עצומה. פסים לאורך עשרות מטרים נעקרו. חיילינו חזרו על נשקם לבסיסם.

aaa

ציון הנצורה והלוחמת שולחת ברכת-אחים לבניה-חייליה בגולה לפתיחת מלחמתם במשעבד הבריטי מחוץ לגבולות המולדת.

ההתקפה על הצירות הבריטית ברומא אות היא, כי מלחמת השחרור העברית היתה למלחמה עולמית, כשם שמלחמת בריטניה בעם ישראל מלחמה עולמית היא.

תחזקנה ידיכם, אחים לוחמים. למען עמנו המעונה, למען ארצנו השדודה, הכו באויב ואל תרפו.

aaa

הסוכנות היהודית טוענת, כי שחרור חבריה ממעצר לא היה ענין ל"מיקוח פוליטי"; מיניסטר המושבות הבריטי טוען, כי "החוק והסדר" (כפי שהמיניסטר הבריטי מבין אותם) אינו ענין למקח וממכר. לפנינו דוגמא קלאסית של הכחשות רשמיות, המאשרות את מה שהן באות להכחיש. ממשלת בריטניה אישרה, בהודעתה לפרלמנט, כי מאחר שהסוכנות היהודית הבטיחה לעזור לבער את מה שנקרא בפי כל המשעבדים בעולם "טירור", מצאה הממשלה הבריטית לאפשרי לשחרר את העצורים. כל בר-בי-רב יבין, איפוא, כי בין ההבטחה "להרגיע את הארץ", כלומר להפסיק כל התנגדות ממשית לשלטון הדמים הבריטי, לבין שחרור המנהיגים, קיים קשר של סיבה ותוצאה. היה היה מקח וממכר: היה היה הסכם חשאי. אלא שהמשעבדים הבריטיים קנו להם במחיר זול מאד, את הבטחת השקט מצד אנשי ווישי היהודיים.

ואילו המנהיגות הרשמית חנם נמכרה ומאומה לא תקבל. הימים הבאים יוכיחו.

שודר ביום י"ב בחשון תש"ז (6.11.46).