פחי יוקשים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התשי"ז, 1 בפבואר 1957
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מדינות - ארה"ב, ברית המועצות (רוסיה), מצרים. אישים - דוד בן-גוריון. בטחון - מלחמת סיני. משפט - משפט בינלאומי
בגין במאמר זה יוצא נגד הנסיגה מתל –עריש , אבו –עג'ילה וקוסיימה. בגין קובל גם על כך שלמרות הנסיגה האו"ם טוען כי ישראל לא מילאה אחר כל רצון האו"ם ולא נסוגה מכל השטחים. בגין יצא גם נגד מדיניות ארה"ב לגבי ישראל שעל אף עזיבת הכל חוץ מעזה ושארם א –שייך היא תובעת מישראל לשוב לקוי שביתת הנשק .בגין מביע את חששו כי ישראל לא תוכל לעמוד בלחץ הבינ"ל ולכן היא תמסור את שארם א- שייך עוד מוסר בגין במאמר זה כי הוא יוצא למספר חודשים לסיור באירופה ואמריקה .