ערכה המדיני של הודעת הפנוי הבריטית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז תשרי התש"ח, 1 באוקטובר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 16-18
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, עבר הירדן. מדינות - בריטניה, ירדן. אישים - דוד בן-גוריון. מחתרות - המנדט הבריטי. ריכוז האומה - שיבת ציון. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
בשידור זה של תחנת הרדיו המחתרתית "קול ציון הלוחמת" טוען מפקד כי על אף שבריטניה הודיעה על הודעת פנוי אפשרית לממש את תכניתה ניתן לראות בהודעה זו את חולשתו של השלטון הבריטי בארץ ושזו העת להקים ממשלה עברית. אף דוד בן גוריון אשר תומך בתכנית החלוקה, החל לדבר על הקמת ממשלה זמנית והמחתרת מצהירה שתתמוך בכל ממשלה זמנית שתקום כל עוד תאבק למען שלמות המולדת.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 ערכה המדיני של הודעת הפנוי הבריטית

התכסיס, שבריטניה נקטה בארגון האומות המאוחדות, אינו כה מסתורי, כפי שהוא נראה מן המבט הראשון. בריטניה, אמנם, היא רוצה להשיג את ההסכמה של האסיפה הכללית לתכניתה שלה משחקת בקלף האחרון שלה Va banque אבל מטרה ברורה לפניה. כלפי ארץ-ישראל, תכנית שאפשר לנסחה בקצרה: הפיכת ארץ-ישראל המערבית ל"עבר הירדן" שני, כלומר: למדינה בריטית סטליטית עם ממשלת קוויזלינגים, המתיימרת לצאת למסע השמדה של היהודים בארץ-ישראל.

בריטניה אומרת לאו"מ: אם לא תקבלו את תכניתי, שהציג בפניכם ג'מאל חוסייני, או משהו קרוב מאד לה - אצא את ארץ-ישראל. בריטניה יודעת שלאו"מ אין כח צבאי משלו ושלכל היותר יכולה האסיפה הכללית להמליץ על הקמת משטר בין-לאומי ומשטרה בין-לאומית ולפנות למדינות השונות בבקשה שיאותו לשלוח את חייליהם לארץ-ישראל. ספק, אם בקשה זו תתקבל על דעתן של הרבה מדינות. אבל דבר אחד הוא בטוח: ההחלטה של האסיפה הכללית לא תוכל להוציא את ברית המועצות מהשתתפות בצבא הבין-לאומי. ברית המועצות הוצאה מן הוועדה המיוחדת לענין ארץ-ישראל על-ידי החלטה מוסווית, שלפיה שום חבר תמידי של מועצת הבטחון לא יהיה זכאי להשתתף בה. החלטה דומה בענין הקמת צבא בין-לאומי תהא אבסורדית. אבל אף אם האבסורד יתקבל, לא תימנע ההשתתפות של מדינות כגון פולין, יוגוסלביה וצ'כוסלובקיה. והן את זאת - מחשבת בריטניה את חישוביה - לא תרצה אמריקה להרשות בשום פנים ואופן. במלים אחרות: בלי השתתפות רוסיה אי אפשר להחליט באורח פורמלי על הקמת הצבא הבין-לאומי בשביל ארץ-ישראל, ואילו עם רוסיה לא תרצה אמריקה להקים את הצבא הזה. יוצא, איפוא, שייווצר מצב של קפאון מוחלט ושל כשלון חרוץ לאו"מ. ובריטניה מקווה, כי האו"מ ייאלץ, אם לא מיד, הרי בעוד חדשים מספר, להיכנע לה, לשלוח ועדה חדשה, לנסות לקרוא ל"וועידה יהודית ערבית" ועל כל פנים לא להמליץ על שום תכנית, שתהא נגד "מצפונה" של בריטניה.

לפיכך לא טעינו כאשר אמרנו, בהודעה על פעולת "האמב-אף", כי בריטניה מרמה. אין ספק, שהיא מרמה. אולם מאידך, עובדה היא שבריטניה הצהירה, כי היא עוזבת את ארץ-ישראל. והעובדה הזאת יש לה ערך פוליטי - לא ממשי, פוליטי - רב. להלכה נמצא כבר השלטון הבריטי במצב של חיסול. מבחינה פוליטית נוצר כבר בארץ-ישראל חלל ריק, והשלטון הקיים הפך לשלטון על גלגלים.

במצב זה - עת לפעול. אסור לצפות מתוך פאטאליזם להתפתחות מאורעות "הודיים" בארץ-ישראל. צריך לקחת את היזמה בידים. הגיע הזמן לקרוא לאספת-יסוד עברית ולהקים ממשלה עברית-את ממשלת ארץ-ישראל הזמנית. ממשלה זו תכריז על עצמאותה של ארץ-ישראל ועל זכותם של גולי עמנו לשוב למולדת ולהשתתף בבנינה. לאחר שתושלם הריפטריאציה, תפנה הממשלה הזמנית את מקומה לממשלה קבועה, שתבחר על-ידי כל אזרחי הארץ ושבה ישתתפו, כמובן, גם מיניסטרים ערביים.

זוהי תכנית מדינית שהיתה לצו השעה. שמענו שאפילו בן-גוריון החל לדבר באופן פרטי על הקמת ממשלה עברית זמנית. איננו יודעים, אם נכון הדבר. גם איננו יודעים, האם בן-גוריון ראוי להרכיב ממשלה כזו, שצריכה להיות ממשלה של עם לוחם. כל מה שבן-גוריון אמר - או פטפט - ועשה בשנים האחרונות הרס את אמון העם בו. ומעל הכל: בן-גוריון הסכים לחלוקה ודחף לחלוקה.

אבל הננו מצהירים במפורש, שניתן את ידנו להקמת ממשלה עברית זמנית בראשותו של כל איש, בתנאי - בתנאי שאין עליו ויתור - שזו תהא ממשלה של ארץ-ישראל כולה, ולא של גיטו יהודי בתוך ארץ-ישראל. תכנית החלוקה היא תכנית אבדון, ואנו נלחם בה בכל הכח, העומד לרשותנו. מבחינה זו לשוא הן כל הקריאות החסודות לחזית עברית אחידה. לא תהא חזית אחידה עם מבתרי המולדת. מלחמה תהא בביתור המולדת.

אך גם החלוקיסטים צריכים לעשות את חשבונם. הנה דבר בן-גוריון על הגשמת ההמלצות האומללות של רוב הוועדה הבין-לאומית בכח עברי. משמעות הדברים: מלחמה. ואם מלחמה, ואם קרבנות דמים - הכדאי לנהל אותה, הכדאי להקריבם למען חלוקת ארץ-ישראל? אי האומה שקראה לשפוך את דם בניה למען גזילת אדמתה?

(שודר בקול ציון הלוחמת)