עצרת זכרון במלאות 25 שנה למרד גיטו וורשה בגין: "בל יעיזו להגיד שאיום בהשמדת יהודים הוא לצרכי פנים"

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב ניסן התשכ"ח, 10 באפריל 1968
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מורשת ישראל - אנטישמיות, שואה. מדינות - ארה"ב, בריטניה. ריכוז האומה - שיבת ציון
העתון מדווח על נאום בגין בעצרת זכרון למרד גיטו ורשה. בגין טען כי הלקח שיש ללמוד הוא שצריך למחוק את המונח 'השמדה' בהקשר עם העם היהודי. בגין קרא לשחרור יהודי פולין ועלייתם לארץ. בגין התייחס לספרו של מורס הגורס כי בריטניה וארה"ב ידעו על שואת היהודים ולא פעולו להצלתם. לעניין המרד אמר בגין, כי הורכב משני ארגונים אחד רוויזיוניסטי בפיקוד פרנקל שנשכח במדינה, והשני ציוני סוציאליסטי בפיקוד אנילביץ'. מכאן ניתן ללמוד, טען, כי מול סכנה חייבים להיות מאוחדים. בגין יצא נגד אנשי הגסטפו שלא הועמדו לדין, ואף תופסים משרות בכירות בפולין