עצרת התיחדות עם זכרו של ירמיהו הלפרן זל

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
ו' תשרי התשכ"ג, 4 באוקטובר 1962
מתוך:
1
נושאים:
מחתרות - המנדט הבריטי. אישים - זאב ז'בוטינסקי. בטחון - צבא
בגין מדבר על חשיבותו של ,,ירמה" בגיבושו של כוח צבאי לוחם של בית"ר וישראל ביבשה ובים