על ענויי האסירים העבריים במבצר עכו

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו תמוז התש"ה, 7 ביולי 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ237
נושאים:
מחתרות - המנדט הבריטי. זכויות אדם - עינויים
בגין מאשים את הבריטים בפגיעה באסירים העבריים בכלא עכו. הוא טוען שהאסירים הפלילים הערבים מתקבצים ופוגעים באסירי האצ"ל ומפקד בית הסוהר לא עושה דבר בנידון ואומר ש"זה היה הגיע ליהודים".
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

על ענויי האסירים העברים במבצר עכו

הודעה

אנו מוסרים לידיעת הצבור את העובדות הבאות על שלטון האימים של הנוגשים הבריטיים בבית-הכלא בעכו:

המון אסירים ערביים, רובם ככולם פושעים פליליים, מוסתים ומזויינים באלות, סכינים וכו' - התנפל על קומץ אסירים פוליטיים עבריים שנמצאו, בטיולם היום יומי, בחצר בית-הסוהר. הצעירים העברים התגוננו. אך בעמדם, בידים ריקות, אחד מול עשרה, נפצעו פצעים קלים וקשים.

מפקד בית-הסוהר, הסדיסט גראנט, ידע מראש על העומד להתרחש. הוא הוזהר ונדרש להפריד, בשעת הטיולים, בין האסירים הפוליטיים והפליליים. אך תשובתו היתה: "אין דבר, זה מגיע ליהודים". ולאחר מעשה, סרב הנוגש הנאצו-בריטי לחקור את מסיבות ההתנפלות ולהעניש את האשמים, ביחוד את אלה - מבין הפקידות של בית-הכלא - ששמו בידי הפראים את כלי הזין הקטלניים. טענתו היתה שוב: "זה הגיע ליהודים".

האסירים העברים עומדים להכריז שביתת רעב. הישוב העברי נדרש לא לעבור לסדר היום על שיטת ההשפלה הנאצית, שהונהגה ביחס לאסירים עבריים ע"י שלטון הדכוי הבריטי - כי בנפש הישוב הוא.

י"ג בתמוז תש"ה

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל