על נושאים שונים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' טבת התשט"ו, 31 בדצמבר 1954
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-ארה"ב. בטחון - הגנה עצמית, עסק הביש. מדינות - מצרים, סוריה. אישים - פנחס לבון
בהביטו על המאה העשרים טוען בגין כי המאה הזו ומתאפיינת כמאה שהדגישה יותר מכל את חשיבות התעמולה כדי להשיג פופולאריות אם לאיש יחיד או אם לקבוצה . בגין טוען כי הוא איננו חושש מפני אי פופולאריות אך גם אינו מתפאר בה כדי לרכוש פופלאריות . עוד במאמר זה מתייחס בגין אל דברי שר הביטחון לבון כי אין סיכוי להגיע בתנאים הנוכחים לשלום עם ארצות ערב וכי יש להשלים עם אפשרות של אי שלום (על כל משמעויותיו) בגין טוען כי דברים אלו הם דברי תבוסתנות וכי כמובן שבתנאים הנוכחים בלתי אפשרי להביא לשלום עם אויבינו וכי מי שלא מביא שום הצעה לשינוי אסטרטגי משלים למעשה עם מלחמת דמים בכל החזיתות.בגין טוען כי לכן ישנו צורך במבצעי הגשמה בשעות כושר לשם חיסול בסיסי תוקפנות של האויב. בגין טוען כי דברי לבון כי המצב יהיה קשה יותר הם דברי תבוסתנות המשפיעים לרעה על מפקדי הצבא .בגין טוען כי בשנת 1955 יהיה צורך בשינוי במדיניות.