על מלחמה עקבית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אייר התש"ז, 30 באפריל 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 316-318
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי, לח"י, סזון, תנועת המרי. מורשת ישראל - מלחמת אחים
בכרוז זה טוען מפקד האצ"ל כי ללח"י אין זכות לדבר על עקביות או אי עקביות במלחמה של האצ"ל אשר נלחם באופן רצוף בבריטים לעומת הלח"י אשר הכריז כבר פעמיים על הפוגה בלחימה נגד הבריטים. באותה הזדמנות האצ"ל טוען שהלח"י מטעה את הציבור בכך שמספר פרטים לא נכונים על ההסכם אשר נחתם בין האצ"ל וההגנה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

על מלחמה עקבית

הלח"י הכריז על הפסקת ההפוגה שלו במלחמה נגד האויב הבריטי.

זכותו של הלח"י להכריז על הפוגות ולסיימן.

אבל אין הוא צריך להכניס לענין הזה את האצ"ל ולדבר על עקביות או חוסר עקביות במלחמה נגד המשעבד.

כבר הזכרנו ללח"י את התקופה שבין סתיו 1944 לבין קיץ 1945, כאשר הנהגת הלח"י התחייבה לא לערוך כל פעולת התקפה נגד הבריטים ואף הסתירה את ההתחיבות שניתנה לאליהו גולומב מפי חברי לח"י עצמם. באותה התקופה עצמה, כאשר הלח"י הפסיק את מלחמתו באויב והתידד מאד עם מנהיגי ה"הגנה" ואף הבטיח להם "להתאחד", הסגירו שליחי בן-גוריון את טובי מפקדי הארגון הצבאי הלאומי בידי הבולשת הבריטית, מפני שהם, מפקדי הארגון הצבאי הלאומי וחייליו, לא נכנעו לאיומי הסוכנות והוסיפו להכות, על אף ההסגרה, החטיפות, הענויים והרדיפות, במשעבד הנאצו-בריטי.

אז  נבחנה  עקביות  המלחמה  של  הארגונים  הלוחמים והנהגותיהם - נבחנה והוכחה.

הלח"י הכריז לפני חצי שנה על הפוגה, ועתה הכריז על סיומה.

האצ"ל לא הכריז על "הפוגות", וממילא אין הוא צריך להכריז על הפסקתן.

הלמנו באויב הבריטי גם בשבועות האחרונים.

השתלטנו על מחנה תותחניו המובחרים והחרמנו את נשקו, תוך כדי קרב ישיר.

השתלטנו על רכבת צבאית, הכנענו אחרי קרב דמים עשרות מבין חיילי האויב והחרמנו עשרות טונות של תחמושת יקרה מכל יקר: פגזי מרגמות כבדות. עוד יבוא יום והרכבת ההיא תיקרא "הרכבת המצילה".

בקרב על יפו, שהסתיים בחיסולו למעשה של מרכז הפורעים הערבי, הכינו באויב הבריטי שעמד בדרכנו, כשם שהכינו בשכיריו הערביים.

ובאשר להסדר האופרטיבי עם ה"הגנה", אל ידבר לח"י על ניצול ההסדר על-ידי הבריטים. דברי בלע הם אלה. אין לך דבר ש"התככנים הבריטיים" מעונינים בו היום יותר מאשר מלחמת אחים בקרב היהודים. שמנו, מרצוננו החפשי, את חתימתנו על ההסדר ואנו מתגאים בכך. כי זה הפטריוטיזם העליון של משפחתנו הלוחמת. וזה כוחה המוסרי. בעת סכנה לעם ולמולדת יודעת משפחתנו להושיט ידה אפילו לרודפיה ומשמיציה מיום אתמול. גם ללח"י הושטנו יד לא פעם ולא שתים אחרי תקופה של השמצה וחתירה. אפילו בסוף תקופת החרפה של 1944-45 הושטנו ידנו גם ל"הגנה" וגם ללח"י. עזרנו ללח"י - עזרנו בנשק, תכניות, ובכל דבר אחר - לצאת מן המבוך.

הלח"י יודע את האמת על ההסדר והוא מטעה את הציבור. ההסדר הוא מלחמתי. העם עומד במלחמת קיום, ששיאה עדיין לא הגיע. דרוש היה לכוד הכוחות. העם כולו דרש אותו. ואנו עשינו את רצון העם; ואנו פעלנו לפי צוו המצפון, אבל ההסדר האופרטיבי תלוי במצב המדיני. סעיף מיוחד ישנו בהסדר, המתיר לכל צד לדרוש את שנוי ההסדר, או את בטולו, אם "יחול שנוי יסודי במצב המדיני". ואם יחול שנוי זה, או לא יחול, אם תוקם הממשלה העברית העצמאית או אם הסוכנות תיכנע ותשלים עם ה"רשות" של קריץ' ג'ונס או עם המשכת שלטון הדמים הבריטי הישיר - דבר זה יתברר במשך ששה ימים. ומה תהיה עמדת הארגון הצבאי הלאומי במקרה שהסוכנות תיכנע? - אין אנו צריכים לומר. אמרנו את זאת בהזדמנויות רבות. והעם יודע כי דבר הארגון הצבאי הלאומי דבר אמת הוא.

אל יעמיד הלח"י פני יודע כל. דווקא בזמן האחרון טעה הלח"י טעויות חמורות ביותר בהערכותיו הפוליטיות. לפני חמשה חדשים היה הלח"י משוכנע, כי החלוקה היא עובדה קיימת, כי הבריטים "אורזים את מזוודותיהם" וכי המלחמה בארץ תצטמצם ל"אינצידנטים". לפיכך, החליט הלח"י על צאתו מן המחתרת והפיכתו למפלגה ליגאלית. הלח"י אפילו פנה לוועד הלאומי ובקש לאפשר לו להשתתף - כמפלגה ליגאלית - בבחירות לאסיפת הנבחרים, אשר גם הלח"י, בהתאם לנתוחו המוטעה, האמין בקיומן בזמן הקבוע.

נתוחו הפוליטי של הארגון הצבאי הלאומי היה אחר. והנתוח הזה הוא שהתאמת מא' עד ת', הן ביחס לערבים והן ביחס לערכה הממשי של החלטת האו"ם והן ביחס להיקף המלחמה. כמובן, גם אנחנו איננו יודעי כל. גם אנחנו עלולים לשגות. אין נקי משגיאות. אולם בעמדנו מול ניתוח שלנו, שהתאמת כולו, ומול ניתוחו של הלח"י שהוזם כולו, הרשות בידינו לומר ללח"י: אל העמדת פנים. אל דברים על אשליות ורמייה.

הארגון הצבאי הלאומי, שתרם את התרומה המכרעת לנסיגתה של בריטניה הנאצית מארצנו. יכה בכל כוחו במשעבד, המנסה - כפי שהזהרנו שינסה - להחזיר את שלטון הדמים שלו במסווה זה או אחר. והארגון הצבאי הלאומי הוכיח במשך כל שנות מלחמתו העקבית באמת, כי הוא יודע מתי להכות והיכן להכות.