על מיבצעי קרב

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התש"ז, 4 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 365
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי, פעולת חבלה
בכרוז מיידע בגין על המבצעים השונים שהתרחשו בימים האחרונים ועל הצלחתם.אחד מבין המבצעים הנזכרים בכרוז הוא פיצוץ מועדון הקצינים בירושלים.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

הודעה

על מיבצעי קרב

ביום ט' אדר תש"ז (1.3.47) יצאו חיילינו להתקפות מרוכזות נגד כוחות השעבוד הבריטיים.

א' - בירושלים הסתערה יחידת קרב שלנו בהתקפת מצח על איזור הבטחון הצבאי הבריטי, חיסלה כל התנגדות של האוייב והשמידה את מעון הקצינים הבריטיים.

ב' - בחיפה הותקף ריכוז המכוניות של הצי הבריטי ו-15 מתוך 19 המכוניות שנמצאו אותה שעה במקום, הושמדו כליל.

מכונית של המשטרה הצבאית פוצצה.

ג' - מחנה צבא ליד כפר יונה הותקף במרגמות ומכונות יריה.

ד' - מחנה צבא ליד בית ליד הותקף במרגמות ומכונות יריה כבדות וקלות.

ה' - על מחנה הצבא ליד פרדס-חנה הומטרה אש ממרגמות ומכונות יריה.

ו' - מחנה הצבא ליד חדרה הותקף במרגמות.

ז - מכוניות צבאיות רבות פוצצו ליד: טול-כרם, פתח-תקוה, כפר סירקין, ראשון לציון, רחובות וקרית חיים.

ביום י' אדר תש"ז (2.3.47) לאחר הטלת המצב הצבאי, בוצעו, בתוך איזור זה ומחוצה לו, הפעולות הבאות:

א' - ליד פתח-תקוה הותקפו משמרות צבאיים ופוצצו מכוניות צבא בריטיות.

ב' - פוצצה מכונית צבאית דרומית לחדרה.

אנו מביעים את צערנו העמוק על הקרבנות הערביים המקריים שנפלו תוך כדי התקפה על אובייקט צבאי בריטי.

חיילינו חזרו מכל פעולות ההתקפה לבסיסים על נשקם וציודם.