על התנקשות הדמים בשבויים עברים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ל' שבט התש"ו, 1 בפבואר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 61
נושא:
מחתרות - גלות אפריקה, המנדט הבריטי
בעקבות מותם של שבויים יהודים במחנה העצורים באריתריאה מירי בריטי, מגנה מנחם בגין את כוונת הבריטים להקים ועדת חקירה בריטית, ללא נציגות חוץ וטוען שזו דרך של הבריטים להצדיק את פשעיהם. מקרה הירי התרחש בט"ו שבט 17.1.1946 .תאריך הפרסום המדויק של הכרוז אינו ידוע.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

על התנקשות הדמים בשבויים עברים, עצורי אריטריאה

גילוי-דעת

במהנה הריכוז של אסירי ציון באריטריאה בוצע בידי המרצחים הבריטיים פשע מחריד. נפתחה אש על שבויים עברים מחוסרי מגן. שניים מהם נפל חלל; רבים נפצעו.

הממשלה הבריטית, הרומסת בשרירות לבה כל חוק אנושי, הודיעה, כי מסיבות הפשע, שבוצע בידי עושי דברה, נחקרות. אך העולם התרבותי התנסה ב"חקירות" הבריטיות ויודע את טיבן. הוא יודע, כי מטרתן אינה אלא לחפות על אשמתם הפלילית של השליטים הבריטיים שליחיהם ולהצדיק את פשעיהם. על כן לא תוכר כל חקירה ביחס לאשמים במעשה הרצח, אלא אם תיעשה בידי גוף בין-לאומי, כגון הצלב האדום הבין-לאומי, בהשתתפותם של נציגי הצבור העברי.

ואילו את אבות הפשע, את אלה שגירשו עברים ממולדתם והפקירום למוות ולהתנוונות בנכר - שפוט ישפוט בית-הדין של הציבור העברי.

ודברו ייעשה.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל

אדר תש"ו (המקרה אירע בט"ו שבט תש"ו, 17.1.46).