על הקריאה למלשינות המונית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז תשרי התש"ח, 1 באוקטובר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 47-49
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי, סזון, עליה בלתי לגאלית, תנועת המרי. תפוצות - הסוכנות היהודית. שלמות המולדת - ירושלים. מורשת ישראל - מלחמת אחים. מפלגות - מפא"י
בכרוז קורא מפקד האצ"ל לציבור לא לשתף פעולה עם הסוכנות היהודית אשר מרמה את העם כדי להוכיח לבריטניה את נאמנותה על ידי הסגרת אנשי אצ"ל לידיהם. כרוז זה התפרסם בסביבות חודש אוקטובר 1947.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 על הקריאה למלשינות המונית

עבדי העבדים מזמינים אותך להיות לבלש ולמלשין בשרותם - ובשרותו של בווין.

הם יודעים, כי אתה דוחה את "התפקיד" הזה בשאט נפש. על כן הם מפטמים אותך בהודעה, כי "רבבות יהודים מוסרים לנו ידיעות על הפורשים". הווה אומר: הרגיע את מצפונך; אל תתבייש לעסוק במלאכה בזוייה; גם אחרים עוסקים בה.

אך מי הם אלה העוסקים במלאכת הבילוש? אין הם "רבבות יהודים", כפי שכותבים אנשי הכזב המאורגן. אלה הם אנשי המנגנון השכיר, שהבטיחו את עצמם מצד הבולשת והמשטרה הבריטית, באשר את מלאכתה הם עושים. השכירים הללו שמספרם אינו קטן (הן זול הוא הכסף היהודי); הטפילים הללו, החיים על חשבון העם בחסותו של האויב והמשעבד - הם שפורשים לרגליך את הרשת. הם שרוצים לשתפך בפעולתם הפלילית; הם שמנסים לפתותך לחבל בכוח העברי הלוחם, אשר הפך את בעית הארץ לבעיה בין-לאומית ראשונית; אשר גרם לשנוי יחסם של גורמים פוליטיים אדירי-כח לשאיפתנו הלאומית; אשר סלל את הדרך - בדם גבורים וקדושים - לחיי חרות וכבוד.

הם המבלים את ימיהם בבילוש ובריגול בקרב העם; הם השמים סיגריות בוערות לרגלי "חשודים" שנחטפו על ידם; הם המתנכלים לנשק המלחמה בזמן שהאויב שודד גם את נשקם הקבור; הם שכרתו ברית עם האויב הנאצרבריטי - ברית לעזרה הדדית נסתרת מעין - נגד צבא המחתרת הלוחם; הם הקוראים לך להיות "יהודי נאמן" - נאמן להם, נאמן לבווין.

מה רצונם ומה "תכניתם"?

הם רוצים לשתק את המלחמה העברית. הם הבטיחו לקנינגהם לשתקה. והם ממהרים לקיים את ההבטחות שנתנו לגוי, כשם שהם ממהרים להפר את ההבטחות שנתנו לך ולעם ישראל כולו. התזכור שהם הבטיחו להגן על העליה ולתת את הנפש על הגנתה? אי ההגנה המובטחת? מה הם עושים - מה יש בדעתם לעשות - בימי האמבורג? הן כה מתפארים הם בכחם! הן כה רב הנשק שבידיהם - מה הם עושים בו עת כלואי המחנות מוחזרים בידי מלכות הרשע למחנות היסורים וההתנוונות.

אבל לדידם מותר גם מותר לרמות את עם ישראל מפרנסם ואסור בתכלית האיסור להכזיב את קנינגהם אדונם. הם הבטיחו "להוד מעלתו" שלא יבולע לחייליו הטובים ושוטריו "החפים מפשע", לבלשיו התמימים ולמשטרו המכודן - והם יקיימו. נומה, מק-מילן, נומה, אדולף בווין. יש הדואג לכך, כי תוכלו ללא כל עונש להכניס את המעפילים לעבודה פרודוקטיבית בתעשית גרמניה. שומר נאמן לכם - נאמן ככלב שנאמנותו לאדונו גוברת עם הצלפות השוט היורדות על גבו.

זוהי המשמעות הפוליטית המעשית של מלחמת המיליציה נגד מלחמת המחתרת בימים אלה. ולמערכה טמאה זו הם רוצים למשוך אותך.

שלח אותם מעל פניך.

הזכר להם את אשר הם מנסים להשכיח מלבך: הזכר להם, כי עוד אשתקד הם שלחו בחורים עברים למוות, כדי לבצע "מעשי טירור", ש"סכנו את בטחון הישוב"; הזכר להם, כי הם הבטיחו להחזיר "מלחמה שערה לבני טיטוס הטמאים": הזכר להם, כי הם הבטיחו לערוך מלחמה מדינית פרטיזנית בשדות ובהרים נגד צבא הכבוש "עם קרבנות משני הצדדים"; הזכר להם את חרפת כניעתם ואת קלון פחדנותם ואת שמצת נסיגתם מן המאבקים "הצמודים והרצופים" עד לצום צבורי ולסגירת חנויות.

הזכר להם את תעתועיהם: את ההלשנה המאורגנת ואת ההסגרה הגלויה והנסתרת; הזכר להם את הפקרת-האחים המעונים. שעליהם הטילו אנשי המשרדים את כל מעמסת המאבק; הזכר להם את אנוכיותם הטמאה, ואמור להם לאנשי הטירור הפנימי, כפי שכל יהודי נאמן - נאמן לעמו, למצפונו - יגיד להם:

ארור המסית למלחמת אחים. ארור הנכנע, הבא להכניע את הבלתי-נכנעים. תחזקנה ידי אחינו ההולמים באויב - ותבורכנה.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ-ישראל