על הסף הבלתי אפשרי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
תנועת המרי,המנדט הבריטי.
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי, תנועת המרי
בכרוז זה בגין מודיע שחיילים עבריים חדרו למחנה צבאי בריטי והחרימו נשק רב למרות שפעולה זו עמדה על סף הבלתי אפשרי לביצוע. תאריך פרסומו המדויק של הכרוז אינו ידוע.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

על סף הבלתי אפשרי

חיילים עברים חדרו למחנה צבאי בריטי והחרימו, בצהרי יום, נשק אוטומטי, כבד וקל. הפעולה היתה נועזת ביותר. אלה שתכננוה ידעו, כי היא עומדת על סף הבלתי-אפשרי. רק אומץ לב מכסימלי משולב במחשבה בהירה יכלו לתת סכויי הצלחה. ובחורינו הוכיחו, כי התכונות הללו, שערכן המלחמתי עולה על כל גורם פיסי, טבועות עמוק בנפשם. על כן הצליחו.

השלטון הבריטי, שלא הצליח, על אף כל מאמציו, לגלות את עקבות המחרימים, ניסה להעלים, שבמעשם לא רק תכנית מחושבת היתה, כי אם גם גבורה נפשית עילאית. ההודעה הרשמית, שפורסמה אחרי המאורע במחנה ראש-העין, מספרת כיצד האנשים חדרו, בעזרת דוקומנטים צבאיים, לתוך המחנה ומוסיפה באופן סתמי: "וכך בוצעה הגניבה".

"כך"... אבל, כיצד? את זאת אין מספרים מחברי ההודעות הבריטיות, כי לו היו מגלים את האמת, היו מוכרחים להודות, שקבוצה קטנה של לוחמי-חופש עברים נכנסה למחנה צבאי עצום ומבוצר, השתלטה על המשמר הפנימי, המורכב מחיילים בריטיים מזויינים, התגברה, תוך כדי הטענת הנשק, על חיילים בריטיים נוספים, שנזדמנו למחסן, והעבירה למקום בטוח שתי מכוניות מלאות נשק ותחמושת חדישים. נראה, כי היה צורך לטשטש את פרטי ההשתלטות וההתגברות. הן במקרה אחר רתח וקצף קצין בריטי: "לו היו פה תומי'ס לא היה הנשק מוצא מן המחנה". והנה, הפעם היו תומי'ס, רק תומי'ס, והחרמת הנשק בוצעה לאור היום, בטרם הצליחו להוציא הגה מפיהם הסתום.

 

כך בוצעה ההחרמה. ותוצאתה המשמחת היא, כי הנשק שהיה מיועד לשרת את הדכוי ואת העריצות, ישמש מעתה את הצדק ואת החופש.