על הבהלה המודרכת בבריטניה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט חשון התש"ז, 13 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 297-299
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי, סזון. תפוצות - הסוכנות היהודית. חירות האדם - מהפכה צרפתית. מורשת ישראל - מלחמת אחים. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
בכרוז זה טוען בגין כי הבריטים שוללים את חופש העיתונאות בארץ ישראל ומנהלים הסתה כנגד האצ"ל בגלל הפחד שלהם מהמחתרת. אמנם הצליחו הבריטים לשכנע את ההנהגה אך ארגון "ההגנה" מכחיש את השמועות בחידוש הרדיפות מבית.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 קול ציון הלוחמת

על הבהלה המודרכת בבריטניה

הם התפארו פעם בחופש העתונות שלהם. עתה התברר, כי גם זה אינו אלא שקר בריטי. כי מהי עתונות חפשית? עתונות חפשית איננה זו, הרשאית לבקר מפעם לפעם את מדיניות הממשלה. ביקורת מסויימת נמתחת אף במדינות טוטאליטריות. עתונות חפשית באמת היא זו החפשית מהדרכת הממשלה, או מהדרכת שירות הריגול שלה. והנה למדנו במשך שלושת הימים האחרונים - למדנו יותר מאשר בכל הזדמנות אחרת - כי העתונות הבריטית כולה מודרכת ומכוונת ע"י היד הנסתרת, המסכסכת בין עמים, החומדת ארצות, הגוזלת ומשעבדת. היד ההיא נתנה אות ולפיו החלו כל העתונים הבריטיים - מימין ומשמאל - לצווח בעשרות קולות שונים ומשונים: "טירוריסטים עליך בריטניה". האין זה מזכיר לכם את ההיסטריה המאורגנת של העתונות הנאצו-גרמנית בתקופת מינכן ובימי הסכסוך על דנציג? אכן, הרבה מסכות נפלו מפני הבריטים תוך כדי המלחמה בינם לבין עם ישראל; עתה נפלה עוד מסכה. חופש העתונות הבריטית אינו אלא שקר תעמולתי. העתונות הבריטית היא חפשית רק למראית עין; במהותה הריהי עתונות טוטאליטרית, הפועלת לפי צו, הצורחת לפי פקודה, המשקרת לפי הוראה, המודרכת ע"י התאים החשאיים של מנגנון השעבוד המרכזי.

רבים שואלים: מהי הכוונה של הקמפניה ה"טירוריסטית" בעתונות הבריטית? ואלה השואלים מתכוונים לא לעצם העובדה, ששליטי בריטניה החלו לחשוש מפני התקפות מפתיעות; הם מתכוונים לסיפורי הבדים, לתעמולת השקרים, המשתפכת בזרם אדיר על פני העתונים הלונדוניים. מהי הכוונה? למי צריך להביא תועלת הסיפור על מכתבי-איום לגינראלים בריטיים או על פתקאות-אזהרה מוקדמות לקונסוליה העיראקית בלונדון או על שרלוטה קורדיי חדשה, שהיא ארוסתו הבלונדינית של אחד ממפקדי הארגון הצבאי הלאומי והיא - דווקא היא - נשלחה ללונדון, כדי להרוג לא עריץ אחד, כי אם לחסל במחי-יד את כל הגיניראליציה הבריטית ואת בית המלכות ואת הקבינט ועוד ועוד? הניתוח ההגיוני ונסיון העבר נותנים אפשרות להשיב על שאלה זו. וזו התשובה:

א. - יתכן, כי בגלל המצב הבין לאומי מצאו לנחוץ מושכי החוטים הנסתרים בלונדון לדרבן את עמם ולגייס את עירנותו נגד זרים. גיוס נפשי זה מכוון נגד מישהו, שאת זהותו אין רוצים, בגלל סיבות מובנות, לגלות. ועל כן הוא נעשה תחת המסווה של פסיכוזה טירוריסטית. הידיעה שבלונדון יבדקו גם דואר דיפלומטי - דבר העומד בניגוד לנוהג הבין לאומי - מאשרת הנחתנו זו.

ב. - לשכות הסתר הבריטיות מנסות להפחיד את עם ישראל מפני הרחבת המלחמה והגברתה. כן הן מתכוונות להשחרת בניו הלוחמים.

ג. - הסכסכנים הבריטיים מנסים לדרבן את המוסדות היהודיים ולהניעם להתחיל מיד במלחמת אחים, שהם, אויבי עמנו, מצפים לה בכליון עינים.

ד. - הסוכנים הערמומיים מנסים להוציא מאתנו אישור או הכחשה, כדי להתחקות אחרי תכניותינו.

אין אנו יכולים לקבוע, מה ישיגו הבריטים בקשר עם סעיף א', שאינו נוגע לנו. כן אין אנו יכולים לומר בבטחון, האם ומתי יצליחו להניע את המוסדות היהודיים, שיתחילו לעסוק במלאכת האויב הבזויה. הנהגת ה"הגנה" מכחישה לפי שעה את השמועות על פתיחת "החזית הפנימית". ואנו שמחנו לקרוא את ההכחשה הזאת. אנו חוזרים ומזכירים לראשי ה"הגנה" ולחבריה, כי רק האויב הערמומי מעונין בהתגוששות בינינו. הוא הצליח להביא לידי מלחמת אחים לפני שנתיים, למלחמת אחים אשר רק הודות לנו נשארה אז חד- צדדית, ואילו הפעם לא תוכל להיות כזאת. והנה נוכחתם לדעת - בקפריסין, בדורות, ברוחמה ועוד, במה שילמו לכם בעד השירות הנפסד והבוגדני. כן יהיה בעתיד. אמנם, היום מוכן האויב להרפות מכם, כדי להכות, ביחוד בידיכם, בנו; אך מחר הוא שוב יפנה נגדכם. כי אחת מטרתו: לחסל כל כוח עברי, לשים קץ לכל התנגדות עברית, לכלוא אותנו בגיטו, ולהסגיר את עמנו לכליה. על כן הננו קוראים לאחינו ב"הגנה" גם היום: בואו למלחמת העם! ידענו במשך שנה להילחם שכם אל שכם; למה לא נוסיף להילחם יחדיו למען העם, שלקיומו מתנכל המשעבד האכזרי?

אך אם אין אנו יודעים, האם קריאתנו תתקבל או האם הסתתו של האויב תצלח. בדבר אחד הננו בטוחים: המשעבדים הבריטיים לא יצליחו להפחיד את העם העברי, היודע, כי רק במלחמה תקווה גאולתו, ואילו בהשלמה נגזר דינו. וכן הם לא יצליחו להוציא מאתנו שום דבר, שיכול ללמדם על תכניותינו בעתיד. יספרו מה שיספרו; יבדו מה שיבדו. צבא השחרור העברי יודע את מטרתו, יודע את דרכי ההגשמה, יודע את תכניותיו. מהלומותיו תהיינה תמיד כבדות ומפתיעות.

שודר ביום י"ט בחשון תש"ז (13.11.46).