על אחריותו האישית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' אב התש"ו, 7 באוגוסט 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 210-211
נושאים:
מחתרות - אצ"ל. אישים - דוד בן-גוריון
בכרוז זה מתייחס בגין על הצהרות דוד בן גוריון בפריס בהן הוא מכנה את האצ"ל "אויבו של העם העברי".
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

על אחריותו האישית

מר בן-גוריון אמר שוב משהו בפריס. והוא אמר, במחילה מכבודו, דברי שטות. מילא, אנו מוחלים לו את הדברים הללו, כי אין אדם נתפס על... היסטריותו. ביחוד שסלחנו לו (אם כי לא שכחנו) משהו גרוע מדברי בלע. כוונתנו למעשים, שנעשו ביזמתו ובהסתתו של מר בן-גוריון; לאותם המעשים, המכסים עוד היום באודם של כלימה את פני כל עושיהם[1].

לא היינו עומדים על התפרצותו החדשה של מר בן-גוריון, שלא שאל ולא חקר ולא בירר (ואכן, היה עליו הרבה לברר בקשר עם המאורע הירושלמי הגדול...) ומיד החל לקלל, "האצ"ל הוא אויבו של העם העברי" - לא היינו איפוא עומדים על "ברכותיו" הנחמדות, אלמלא שתי עובדות אופייניות ביותר.

העתון הצרפתי "פרנסוא סואר", שפרסם את השיחה עם מר בן-גוריון, הדגיש במיוחד, כי הוא מדפיס את דברי העסקן הציוני על אחריותו האישית בלבד, למה מצא העתון הנודע להוסיף הערה מוזרה כזו? הן ידוע לכל בר-בי-רב, כי מי שמוסר בשיחת עתונאים הודעה מסוימת, על אחריותו הוא מוסר אותה, אלא מאי? נראה, שבאזני העתונאי - או העוךך הצרפתי - צלצלה ,"ההצהרה" של מר בן-גוריון כהצהרה בלתי נורמלית בהחלט, הכיצד? הרי "הטירוריסטים" בארץ-ישראל הם כמאקי בצרפת, שאף הם נקראו - הן על-ידי הכובש הגרמני והן על-ידי עוזריו הווישאים - "טירוריסטים". האם פטריוט צרפתי היה קורא ל"מאקי" - אויבי העם הצרפתי?

מוחו המוגבל של הגוי לא תפס את הדבר. ועל כן הוסיף העורך את הערתו הבלתי שכיחה כאילו רצה לומר: בעיני זה משונה מאד, אבל מילא, אם אדון בן-גוריון אמר את הדברים ורצה שנדפיסם, נדפיסם על אחריותו האישית בלבד...

והשנית, בדיוק את אותם הדברים "אויבי העם היהודי" השמיע בלונדון, ממרומי הסינגוגה הריפורמית, הוד רוממותו הראביי מאטוק, שקללותיו היו לכבוד לנועו הלוחם, אלמלא העובדה, שהוא פתאום נעשה תמים דעה עם אויב אחר של העם היהודי (לפי דעת הראביי). עם ראש "הקיצונים העברים" מר דוד בן-גוריון.

משהו אינו "דופק" כאן.


[1] הכוונה ל"סיזון"', להסגרת לוחמי האצ"ל בידי הממשלה הבריטית.