עלינו להזעיק את דעת הקהל העולמית נגד סכנת רצח אחינו בארצות ערב

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
א' שבט התש"ח, 12 בינואר 1948
מתוך:
עמוד 4
נושאים:
ריכוז האומה - העלאת יהודי מדינות ערב. תפוצות - הקונגרס העולמי, קהילות יהודיות
פנייתו של בגין לחברי המועצה הארצית השניה של הליגה הבינלאומית להצלת יהודי ערב