עליה לקברות עולי הגרדום ופורצי כלא עכו

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשכ"ו, 16 במאי 1966
מתוך:
עמוד 1,2
נושאים:
שונות - הספד. מחתרות - עולי הגרדום. בטחון - שבויים ונעדרים
העתון מדווח על דברי בגין בטקס אזכרה לעולי הגרדום בבית העלמין בצפת. בגין הדגיש את ההקרבה הגדולה שלהם, ואת הגבורה הגדולה שלהם גם בעומדם במשפט ובצל המוות. בגין מזכיר גם את אלי כהן שהועלה לגרדום בסוריה שנה קודם לכן, ומוסיף שאולי הוא ידע מה שעבר עליהם. בגין מבטיח שכשם שעלו לקברם כבר 18 שנה, כך ימשיכו לעלות לקברם מדי שנה ושנה. וללמד זאת לדורות הבאים.