עיסקת הנשק-היא ירידה מוסרית לתהום והעם ידע לשפוט ממשלה זו ומעשיה ולהורידה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד סיון התשי"ט, 30 ביוני 1959
מתוך:
עמ' 1-2
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון. מדינות - ארה"ב, בריטניה, גרמניה, צרפת. מחתרות - המנדט הבריטי. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-גרמניה. ממשל - כנסת, משאל עם. מורשת ישראל - שואה. שלום
בעקבות עסקת הנשק של מכירת נשק ישראלי לגרמניה בגין קבע כי עסקה זו מייצגת ירידה מוסרית של ישראל. בגין הזכיר את אימי השואה וטען כי גרמניה נשארה אותה גרמניה וכי כל הנימוקים אשר הושמעו בעד עסקת הנשק אינם צודקים כלל. בגין קרא לעריכת משאל עם לאישור עסקת הנשק עם גרמניה. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת 29/06/1959
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים