עולה חדש מספר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז כסלו התשי"ט, 28 בנובמבר 1958
מתוך:
עמודים 1
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי, עולי הגרדום. אישים - דוד בן-גוריון. ממשל - כנסת. מפלגות - מפא"י, רדיפת חרות
במאמר זה מספר בגין על תערוכת המרד המרשימה שנפתחה השבוע במכון ז'בוטינסקי. בגין מתאר את שנות המרד ואת התנאים הקשים בהם פעלו חיילי המרד עד לשחרור המולדת, כל זאת עבור העולם החדשים שזה מקרוב באו ונחשפו רק לסיפורי מפא"י ולא הכירו את פעילות המחתרות.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים