עוד תאריך נמחק

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב ניסן התש"ח, 21 באפריל 1948
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 298-299
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם. מדינות - ארה"ב. תפוצות - הסוכנות היהודית. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
בשידור זה של תחנת הרדיו המחתרתית "קול ציון הלוחמת" טוען מפקד האצ"ל על ידי הצגת המאורעות האחרונים שתכנית החלוקה לא תממש את שאיפת העצמאות העברית בשל ההתנגדות האמריקאית להקמת מדינה עברית בעת זו.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

עוד תאריך נמחק

האמת ניתנה להיאמר: כבר נמאס לנו לחזור על אזהרותינו שנתאמתו ועל נתוחינו הפוליטיים שנתאשרו. זה חדשים שאנו מוכיחים בשער את "מנהיגיכם" בקשר עם תכנית החלוקה האומללה ובקשר עם המלחמה על תחית העצמאות העברית. מנהיגיכם אטמו אזניהם משמוע. והתוצאה היא: תבוסה אחרי תבוסה מהלומה אחרי מהלומה. התוצאה היא: עקירת הענף שהם עצמם, מנהיגיכם הטועים, התישבו עליו ב-29 לנובמבר.

הנה דרשנו מהם, לאחר הצהרת ההתכחשות האמריקאית, להקים מיד את הממשלה העברית. והם אמרו: מה רעש? וועדת הבצוע עדיין קיימת. למה לנו למהר ולהסתכן בהתנגשות עם ממשלת הכבוש, המקיימת עדיין את ה"מנדט"? ב-16 במאי, אמרו, נקים את "ממשלתנו והיא תהיה ליגלית".

לעומתם טענו: כל חשבונכם הוא מוטעה. את ההתנגשות עם הבריטים לא תמנעו, אבל את אשר רכשתם תאבדו. אבד תאבדו את ההכרה הרשמית של 37 מדינות בעקרון הרבונות העברית במולדת. הכרה זו "תידחה" על-ידי מועצת הבטחון ותבוטל על-ידי מליאת האו"מ. ואכן, בישיבה האחרונה של מועצת הבטחון אמר וורן אוסטין כמה דברים אופייניים, שלא פורסמו בעתונות. הוא אמר, שאסור יהיה לאף גורם "להסית" חלק של האוכלוסיה הארצישראלית להפר את שביתת הנשק הפוליטית. כוונתו היתה כמובן להקמת ממשלה עברית והוא הוסיף, שלא רק ממשלות וגופים ציבוריים חייבים להמנע מפעולה "מגונה" כזו, אלא גם מוסדות של ארגון האומות המאוחדות. כוונתו היתה לוועדת הבצוע, שאז עדיין טענה שיש בדעתה להמשיך.

ובווכוח בין ה"בוס" האמריקאי ובין חמשת עולי הרגל, אשר רובם ככולם חייבים לשמוע בקולו, בווכוח זה ניצח, כמובן, וורן אוסטין. נתקבלה החלטה ברורה במועצת הבטחון. נקראה ונתכנסה מליאת האו"מ. וחמשת "עולי הרגל" היו נאלצים להרים ידים. הם לא יטפלו עוד בהקמת ממשלה יהודית.

זה עוורון פוליטי. זו הססנות פאטאלית. זו פחדנות פוליטית - וזה שכרם.