עוד שלם נשלם לך קין…

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח שבט התש"ה, 1 בפבואר 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 221-223
נושאים:
מחתרות - הגנה, המנדט הבריטי, סזון. מורשת ישראל - מלחמת אחים
בכרוז זה בגין מעביר ביקורת על ארגון ההגנה שבעוד שהוא רודף אחר פעילי האצ"ל ,מזניח את יהודי הגולה אשר בסכנה מהאיום הנאצי. למרות המצב בגין מסרב לפגוע בהגנה כדי למנוע את מלחמת האחים אך בבוא היום בגין אומר שההגנה ועמיתיה יענשו על בגידתם.כרוז זה פורסם בסביבות חודש פברואר 1945.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 בעיצומו של "הסיזון"

עוד שלם נשלם לך, קין...

אתה משתולל, קין. ברחובות ירושלים, בחוצות תל-אביב, בעיר, במושבה ובכפר משוטטים מאות ואלפי שליחיך. הם הובאו לא לשמירה, אלא להלשנה; לא לעבודה, אלא לריגול; לא למלחמת חופש, אלא למלחמת אחים.

הפעלת את כוחך, קין. אך לא הפעלתו, עת הושמדו מיליונים אהים שנשאו עיניהם ציונה והיא סגורה ומשועבדת לממשלת זדון. לא גיליתו, עת הוגלו ניצולי-חרב לארץ-גזירה: לא הוצאתו למען פרוץ את השערים, הסגורים בבריח הספר הלבן, למען פלס דרך בפני שארית הפליטה, הגוועת בפולין ובבולגריה, ברומניה וביוגוסלביה ובכל ארץ נאצית ובכל ארץ "משוחררת".

גייסת את כספי העם, קין. אך לא להצלה אתה מוציאם ולא לעזרה למשפחות חיילים ולא לעליה חפשית מארצות ההשמדה. בכספי העם אתה מועל, רבבות לירות אתה מוציא, כדי לכלכל מנגנון בלשים, חבר חוטפים, כנופיות מכים ומלשינים.

בחרת לך בן-ברית, קין. שלטון-הדכוי במולדת והבולשת הנאצו-בריטית הם בני בריתך. אותם אתה משרת יומם ולילה, לידיהם אתה מסגיר אהים - לידיהם המגואלות בדם המיליונים שנהדפו מחופי המולדת והושלכו לכבשני מאידנק. אזניך אטומות משמוע את אנקת הדם העברי השפוך; אך הן פתוחות לקלוט כל שיחה "חשודה". עיניך עוורות מלראות את אסון האומה ואת גורמיו; אך הן פתוחות לרווחה, כדי לראות כל "תנועה חשודה". ובשמעך את "השיחה" ובראותד את "התנועה" - הנך אץ להודיע עליהן לשרך-משעבדך. ומכונית רודפת מכונית. וטלפונים מצלצלים. וסימנים ניתנים. ובלשים מופיעים. וטומיגנים מתרוממים. "עמוד" - מצווים השליטים הזרים; "צאו כולכם מן המכונית" - מפקדים המשעבדים; "מיהו"? - שואלים הבלשים, בני בריתך. ואתה, קין, נגש, מרים את ידך ומצביע: "זהו, קחוהו"! ו"הברית הקדושה" חוגגת את נצחונה. עוד אחד.

אתה חוטף, קין. באישון הלילה הנך מתפרץ לבתים עברים. עשרה נגד אחד. אתה מכה עד זוב דם. מה לך ילדים פעוטים כי יעניינוך , מה לך כבוד האדם כי תשמור עליו? פעם ברמאות ובערמה. "בשם המשטרה", ותמיד בכוח ברוטאלי, הנך מוציא "חשודים". מובילם ל"כיוון בלתי ידוע", מענה אותם עינויי-גיסטאפו בצל הפרדסים ומסגירם לבסוף בידי בת-בריתך, הבולשת הנאצו-בריטית - לעינויים נוספים, לגולה באריטריאה.

פיך מלא התרברבות, קין. אך לבך שופע פחד. כי פחדן אתה מלידה ומבטן. את גופך סובבת בשומרי-ראש; את ביתך הקפת בשומרי סף. מפני צלך הנך מפחד, כי יודע אתה את פשעיך. כי לא למען העם אתה חי ולא למענו אתה מוכן להקריב משהו. למענך אתה חי, למען נוחיותך, משרתך, ו"שלטונך". למען אלה. - אין קדוש שלא תקריב, אין אידיאל שלא תשליך, אין עקרון שלא תעזוב.

פיך מלא הצהרות סוציאליות, קין. אך מנצל אתה. מנצל הפועלים הנותנים מזיעתם למענך ולמען הכת הביורוקרטית שהשלטת עליהם; בשוט ההרעבה אתה מצליף אותם. בטירור כלכלי אתה מחניקם.

פיך מלא הכרזות דימוקרטיות, קין. אך פאשיסטית דרכך וטוטליטרית אמונתך. לא תסבול כוח אחר זולתך, לא תשא באחריות למעשיך. במשך דור שלם הובלת את העם מדחי לדחי, מתבוסה לתבוכה ועדיין אתה ממשיך "לשלוט" בגיטו, כי אם לא יורידוך - כמוסוליני, לא תרד.

פיך מלא הכרזות פרוגרסיביות, קין. אך שחור פרצופך וריאקציונית דרכך. לא הרצל ולא נורדוי, לא וואשינגטון ולא גריבלדי, לא לנין ולא ליבקנכט, לא ז'ורס ולא בלום - הם מורי דרכך: מוריך האמיתיים הם: קוויסלינג ולאוואל, דגרל ודארנאן, די-מאן ודוריו.

אתה מסית, קין, מלשין, בוגד, חוטף, ומסגיר. אך אין אלה פשעיך הראשונים, חטאיך היחידים. רבים מספור וכבדים מנשוא המה. אתה הרדמת באופטימיות כוזבת את העם בגולה ובציון; אתה וותרת על עבר-הירדן מזרחה ועל שני שלישיו של עבר-הירדן מערבה, ועל עליה חפשית, על מדינה עברית, על מולדת עצמאית; אתה השלמת ומוסיף להשלים עם כליון האומה בנכר ועם השעבוד והגיטו בארץ העברים. ובאה הסערה; התחולל האסון. וכשייקראו לדין האשמים בהשמדת עמנו ובשברו, יובאו לפניו: הגרמני הרוצח, האנגלי הבוגד ואתה - קין.

אתה משתולל, קין. כי גם היום - גם היום! - אין לך דאגה אחרת, אלא מלחמת אחים. אין לך "חזית" אחרת, אלא זו הפנימית. אליהן, רק אליהן נשואות עיניך; בהן שמחתך, בהן כשרונותיך, בהן גילך.

ואנו, חיילי ציון, נצטווינו לא להשיב לך כגמולך, כי אף על פי שרותח הדם, זה הדם שכולו קודש לעם ולמולדת, עיניני נשואות גם היום - ביחוד היום! - לאהבת אחים, לגאולת האומה, לשלום כלפי פנים ולמלחמה כלפי חוץ. ויודעים אנחנו: לא הצעירים המוסתים, אשמים. הם אחינו בדם ואחים לנשק בכוח; ועוד יחדיו נצעד נגד המשעבדים. אתה אשם, אתה המסית.

אך זכור, קין! עוד יבוא יום הדין. ואין הוא רחוק. יקום העם, יפרוץ הזעם. ועל בגידתך ופשעיך, על הלשנותיך ותעלוליך, בשם האומה הדוויה, ובשם המולדת המשועבדת, בשם קרבנותיו הקדושים ובשם אחינו המוסגרים, בשם אמהותינו השכולות ובשם ילדינו העזובים, בשם מלחמתנו הקדושה ובשם דמנו השפוך - עוד שלם נשלם לך, קין.