עדיין אין שחרורנו מלא, מלחמתנו טרם הסתיימה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התש"ט, 10 בדצמבר 1948
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדיניות חוץ - או"ם, יהדות ארצות הברית, יחסי ישראל-או"ם. אישים - אלברט איינשטיין. מדינות - ארה"ב, בריטניה. ממשל - בחירות, הפרדת רשויות, ממשלה. חירות האדם - חירות הפרט, מהפכה צרפתית. תפוצות - יהדות התפוצות. כלכלה , לאומיות - לאום יהודי (ציונות). השקפות חיים - ליברליזם, סוציאליזם, על ימין ושמאל, פשיזם. בטחון - מלחמת העצמאות. מפלגות - מפלגת חירות, רדיפת חרות
נאום של בגין בניו יורק, בו הוא מתייחס למלחמת שחרור, למדיניות פנים ולצורך בצדק סוציאלי, ומשיב לדברי המשמיצים, ובכללם המכתב כנגדו המגדירו "פאשיסט" עליו חתום, בין השאר, גם אלברט איינשטיין.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

עדיין אין שחרורנו מלא. מלחמתנו טרם נסתיימה. חובתנו להוסיף ולשרת את עמנו. אנו יודעים כי הבריטים טרם נואשו מביצוע מזימותיהם השטניות אשר עד כה סוכלו הודות להתנגדותנו ולמלחמתנו. או"מ אשר צריך היה להיות תקוותם של עמים נדכאים הופך לעיתים קרובות למכשיר בידי הבריטים. חובתו ומטרתו של או"מ הם למנוע פלישות מזויינות ולקדם את ענין השלום, אולם באשר לארץ ישראל או"מ הוא שנתן למשעה גושפנקה חוקית לפלישה.

לא פחות חשוב מן המערכה החיצונית הוא התפקיד לייצב את החיים הפנימיים במדינה. לאחר שאנו שפכנו את דמנו למען החרות – החרות יקרה לנו מאד. משום כך אין זה מקרה כי אנו היינו הראשונים להכריז בגלוי על זכויות האזרח והאדם במדינה – זכויות המבוססות על מגילות החרות הצרפתית והאמריקנית. המדינה אינה מטרה בפני עצמה כי אם אמצעי לפתור בעיות יסוד של אזרחיה ולהבטיח שלום וקידמה לעם. אנו מתנגדים לכל נסיון לזהות את הממשלה עם המדינה. ממשלות באות והולכות אך מדינה לעולם קיימת. אפילו יקרה כי מדינה תיחרב זמנית – אך האומה חיה לנצח. משום כך הננו נלחמים להפרדת שלש הרשויות במדינה – הרשות המחוקקת, הרשות המוציאה לפועל והמשפט, למען תהיה בקורת מתמדת וקפדנית על השליטים שצריכים להיות משרתי האומה והמדינה.

משום כך אנו נושאים עינינו לצדק סוציאלי, להרמת רמת החיים של הפועלים, לחיסול העוני, להשקעות פרודוקטיביות של הון לאומי ופרטי במדינתנו, שכלכלתה נפגעה קשה על ידי המלחמה, ולהבטיח כלכלה בריאה למען תוכל לקלוט מיליונים של שבי ציון.

הסברתי בקוים כליים את יסודות תנועתנו. כל אחד רשאי להסכים ליסודות אלה או לשלול אותם אולם איש אינו רשאי לסרס את האמת או להשמיצנו ולהאשימנו בנטיות פאשיסטיות.

אין אני מתכונן להשיב לתעמולת השמצה זו. אנו לוחמי החופש הישראליים אין לנו על מה להצטדק. אנו רק יכולים להבטיחכם כי אם יש בכלל משמעות כל שהיא להגדרה אנטי-פאשיסטים – הרי אנו הננו האנטי-פאשיסטים. במשך חמש שנים ויותר אנו נלחמנו לא במלים כי אם במעשים, לא בפה כי אם בדמנו נגד המשטר הפאשיסטי ביותר – משטר נאצי לכל פרטיו ודקדוקיו – במזרח התיכון. ואף יכולנו למשטר זה. כל אותם הקבוצות והארגונים הקוראים לעצמם שמאליים נהנו ממעמד ליגאי בימי שלטון השעבוד, הם היו מוכרים על ידי השלטון הפאשיסטי הזה ואף נהנו מזכויות יתר. כאשר אנו נלחמנו נגד המשטר הטוטאליטרי של חוקי חירום, מחנות ריכוז וגרדומים, כאשר אנו הכרזנו בגלוי וברמה כי עצמאות עמנו ומדינתנו כמטרה מוכרת על ידי החוק הבינלאומי – אלה אשר משמיצים אותנו כיום טענו כי מדינה עברית היא פאשיזם, כי צבא עברי פירושו מיליטאריזם, כי חרות ומלחמת חרות הריהי טרוריזם.

הבה נאמר דברים ברורים: אלה אשר משמיצים אותנו אינם מייצגים את מעמד הפועלים בארצנו. אנו הננו הפועלים, העובדים בידיהם ובמוחם. בדמע וביזע, מאחורינו התייצבו פועלים למלחמת השחרור.

אין אנו מודאגים ביותר מן הלחץ המאורגן שאנשים מסוימים אירגנו בארץ זו, שאני הנני אורחה. כל אדם, אשר פועל משהו, צפוי להרבה אהבה והרבה שנאה. ואינני כלל אומר לוותר על אהבה זו שמגלים ההמונים ללוחמים ומשחררים. וראיתי הרבה גלויי אהבה – כשם שראיתם אתם בעיניכם – כאן בניו-יורק. אולם מה שמדאיג אותי – ודבר זה צריך להדאיג כל אדם חפשי, הרי זו תעמולת ההשמצה הזדונית. לפני שנים הם טענו כי אנו הננו קבוצה קטנה של קנאים. עתה נפלה עליהם בהלה כאשר הם נוכחו לדעת מה עצומה היא תנועת החרות שצמחה מן המחתרת. היכן האמת? הרי אם אנחנו באמת קבוצה קטנה ובלתי חשובה. כפי שהם טענו, ­– מה טעם לדאגה והמבוכה שאחזה אותם. בחירות בישראל יוכיחו עם מי הצדק.

אולי בין יתר האנשים שנתנו ידם לתעמולת ההשמצה נמצא לצערי אדם אשר בפני גאוניותו הריני מרכין את ראשי. אין בעולם גאונים כה רבים. אולם הריני מוכרח להעיר משהו ביחס לחתימתו של אדם גדול זה. אני הנני כמעט בור ועם הארץ בתורת המאטימטיקה, אולם הריני מעיז לומר כי אפילו אני מבין יותר בעניני מאטימטיקה ממה שמבין פרופסור ישיש זה בפוליטיקה וביחוד בפוליטיקה ארצישראלית.

הריני מאמין באמת. האמת תנצח. אני ראיתי זאת בחוצות ניו-יורק. ראיתי את הדבר בימי המשאל בירושלים, ראיתי זאת בימי המערכה ההיסטורית לשחרור יפו בחוצות תל אביב. ואנו נראה זאת גם בעתיד.

לא יעלה בידי המסיתים והמשמיצים לסרס או להשכיח את העובדה ההיסטורית כי אנו שיחררנו את ארצנו מן הפולש הבריטי ושאנו הקדשנו את חיינו ואת דמנו לאומה. האמת תנצח. החרות תנצח. היא חפשית.