סערה במליאת הכנסת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' ניסן התשכ"ב, 10 באפריל 1962
מתוך:
עמוד 1
נושא:
ממשל - כנסת, פרלמנטריזם
עקב התחמקות יו"ר הישיבה, מר ישעיהו, מלהעמיד להצבעת את הסצעת שר המסחר והתעשיה, נגד ניהול ענינים שכזה על ידי היו"ר התקומם מ. בגין שטען כי היו"ר בעצמו הודיע מלכתחילה ובמפורש כי תועמדנה להצבעה שתי ההצעות ועם הפלתה של הצעת א. שוסטק, יש להצביע על הצעת ספיר.