סכנת התקדים של חוסר תגובה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
פורסם בתאריך:
א' שבט התר"ס, 1 בינואר 1900
מתוך:
P20-275
נושא:
שונות - כתב-יד