סיסמוגרף רגיש לסערות רוחה של האומה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התשכ"ב, 28 בספטמבר 1962
מתוך:
21, 22
נושאים:
מורשת ישראל - אנטישמיות. מדינות - ברית המועצות (רוסיה), גרמניה. משפט - הצעות חוק, ועדת חוק חוקה ומשפט. ממשל - כנסת, פרלמנטריזם
דף מיוחד לסיכום פעילות השנה לקראת פרוס השנה החדשה. בעמוד המיוחד מוזכרות פעילותיו של בגין וסיעת חרות במליאה.